Wspólnie o międzykulturowości #3 o wsparciu migrantów i uchodźców – Relacja

04.12.2023
Współpraca międzysektorowa
Grafika przedstawia abstrakcyjny kolaż z elementami dłoni, megafonu, dymków konwersacji i innych elementów

Potrzeby osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji przyjeżdżające do Wrocławia zmieniają się w czasie, dlatego ważne jest stałe monitorowanie sytuacji i dostosowywanie usług publicznych. 17 listopada 2023 r. odbyło się trzecie z cyklu spotkań sieciujących organizacje i osoby działające w obszarze dialogu międzykulturowego „Wspólnie o międzykulturowości”, a przedmiotem dyskusji były wyzwania, potrzeby i rozwiązania dotyczące wsparcia osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, którzy wybrali Wrocław jako miejsce do życia.

Punktem wyjścia spotkania były wyzwania i zagadnienia sygnalizowane przez uczestników pracy stolikowej w obszarze Wsparcie podczas inauguracji cyklu 14 września b.r. W odpowiedzi na zaproponowane wątki do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli/lki wrocławskich instytucji i organizacji, którzy wspierają migrantów i uchodźców w ramach swoich statutowych działań, jak i programów celowanych, odpowiadających na konkretne potrzeby społeczności.

Joanna Kot przedstawiła działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wsparcia osób z Ukrainy i innych narodowości, których adresatem są dzieci, rodziny, osoby dorosłe. Komórką wyspecjalizowaną w działaniach jest Zespół ds. Osób w kryzysie Bezdomności i Uchodźców, ale pozostałe komórki MOPS są aktywnie włączane w zależności od potrzeb.

Bartłomiej Bajak (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) przedstawił pokrótce chronologię wydarzeń i dynamikę zabezpieczania miejsc noclegowych dla uchodźców przybyłych z Ukrainy po 24 lutego 2022 i plany działań w tym zakresie działań do 4 marca 2024 (data mocy specustawy) . Do daty granicznej w swojej wypowiedzi odniósł się dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW, Bartłomiej Świerczewski, zapewniając, że żadna osoba we Wrocławiu nie pozostanie bez potrzebnego wsparcia.

Ewa Żmuda (Wrocławskie Centrum Integracji) opowiedziała o realizacji działań statutowych z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, z których korzystać mogą również osoby nowo przybyłe i projekcie Wrocław na Językach Świata. Anna Boduszek (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW) opowiedziała o kluczowych działaniach po lutym 2022, m.in. wspieraniu punktów medycznych w miejscach noclegowych, współpracy z izbą aptekarską, zapewnianiu tłumaczeń i pomocy psychologicznej.

O udzielanym uchodźcom i uchodźczyniom wsparciu psychologicznym, asystenturze międzykulturowej i projektach dla społeczności mniejszości narodowych i etnicznych opowiedziała Lesya Savytska z Fundacji Kalejdoskop Kultur.

Fundację NON LICET, której głównym celem jest wsparcie dzieci i rodzin dotkniętych przemocą i przestępstwami, reprezentowała Agnieszka Świętczak, która wyszczególniła formy pomocy udzielane dzieciom, rodzinom w w Centrum Pomocy Dzieciom (Grabiszyńska 35-39 B) i w ośrodku Bezpiecznej Przystań (Stalowa 6A). Vitalina Kihim z wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet wymieniła szereg działań wspierających w integracji, adaptacji i edukacji m.in. infolinii dla kobiet w potrzebie, zajęciach językowych czy spotkań dot. opieki medycznej.

O projektach odpowiadających na potrzeby osób LGBTQiA+ z doświadczeniem migracji/uchodźstwa, które są krzyżowo zagrożone wykluczeniem, opowiadał Teo Łagowska (Stowarzyszenie Kultura Równości). Alina Szeptycka – pełnomocniczka Prezydenta ds. Równego traktowania, podkreśliła o potrzebę podejścia intersekcjonalnego w widzenia klientów jako osób o różnych tożsamościach oraz roli wymiany informacji o zasobach instytucji i organizacji. Zapowiedziała też nową przestrzeń na portalu www.wroclaw.pl – Wrocław Miasto Równości, gdzie znajdą się informacje o instytucjach i organizacjach działających na rzecz równości.


SAVE-THE-DATE

Ostatnie spotkanie w 2023 przewidziane jest na 13 grudnia, o godz. 13.00 Centrum na Przedmieściu (ul. Prądzyńskiego 39A). Agendę spotkania udostępnimy wkrótce!

Zachęcamy do wpisania daty w kalendarzu!


Przydatne linki:

Dokumenty ze spotkania są dostępne są poniżej:


Organizatorem spotkania jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP).

Powiązane wiadomości