Inauguracja cyklu spotkań sieciujących „Wspólnie o międzykulturowości” – relacja, notatka

28.09.2023
Współpraca międzysektorowa
zdjęcie przedstawia wnętrze Barbary- w sali pełnej uczestników siedzących przy stołach dzieje się konferencja.

Międzykulturowy Wrocław to sprawa nas wszystkich” – ta myśl przewodnia wybrzmiewała wielokrotnie podczas spotkania inauguracyjnego cykl „Wspólnie o międzykulturowości”. W spotkaniu 14 września w Barbarze udział wzięły przedstawicielki i przedstawiciele ponad 30 organizacji pozarządowych oraz instytucji i wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia. działających w obszarze dialogu międzykulturowego.

Spotkanie otworzyli reprezentujący organizatorów: Dorota Feliks, dyrektor WCRS, Maria Mika z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Tadeusz Mincer z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich zwracając uwagę na kluczową kwestie takie jak rolę współpracy międzysektorowej, budowania sieci kontaktów dla efektywnego działania na rzecz międzykulturowości.

Wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński wyraził wdzięczność za zaangażowanie wszystkich uczestników w proces budowania miasta otwartego dla każdego. Mówił także o wartości Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego (2018-2022) (zwana dalej Strategią) oraz podkreślił wagę wyzwania, jakim jest wspólne opracowanie programu na rzecz integracji nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.

Słowo zabrali także dyrektorzy Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski i Jacek Pluta mówiąc o wyzwaniach i szansach w kontekście realizacji polityk międzykulturowych na poziomie samorządowym.

W dalszej części uczestnicy i uczestniczki wysłuchali Marty Majchrzak (WCRS), która przedstawiła plan działań na rzecz budowania międzykulturowego Wrocławia, zwracając szczególną uwagę na proces ewaluacji Strategii oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, badania naukowe i publikacje.

W drugiej części spotkania odbyły się prace stolikowe, w której uczestnicy w organizacji pozarządowych i jednostek miejskich debatowali o potrzebach, wyzwaniach i rozwiązaniach w czterech obszarach tematycznych: Wiedza, Edukacja, Współpraca i Wsparcie.

To wydarzenie było świetną okazją do rozmów o wspólnych działaniach, ale również stanowiło istotny krok w kierunku szukania rozwiązań na wyzwania w obszarze międzykulturowości na rzecz społeczności Wrocławia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową notatką ze spotkania oraz rezultatem prac stolikowych w każdym z obszarów (linki poniżej).


SAVE-THE-DATE

Najbliższe spotkanie „Wspólnie o międzykulturowości” odbędzie się 11 października w formule online. Tematem rozmów będzie Wymiana informacji i wiedzy. Szczegółową agendę i formularz zapisowy podamy w najbliższych dniach.

Kolejne spotkania odbędą się 15 listopada i 13 grudnia. Zachęcamy do wpisania dat w kalendarzu!


Przydatne linki:

Notatka ze spotkania „Wspólnie o międzykulturowości” – 14 września 2023

Załącznik – notatka z prac stolikowych w obszarach Edukacja, Wiedza, Współpraca, Wsparcie

Załącznik – lista organizacji i instytucji uczestniczących w spotkaniu

Strona zbiorcza cyklu „Wspólnie o międzykulturowości”


Powiązane wiadomości