Wspólnie o międzykulturowości

"Wspólnie o międzykulturowości"

Cykl spotkań sieciujących osoby zaangażowane, instytucje i organizacje działające w obszarze dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Spotkania mają na celu wymianę informacji w zakresie realizowanych i planowanych zadań, analizowanie i definiowanie priorytetowych potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowywanie odpowiedzi na aktualne wyzwania w obszarze międzykulturowości.

Spotkania są otwarte. odbywają co miesiąc w trybie on-line, a raz na kwartał spotkamy się na żywo.

zdjęcie przedstawia wnętrze Barbary- w sali pełnej uczestników siedzących przy stołach dzieje się konferencja.

Spotkanie inauguracyjne - 14 września 2023

W dniu 14.09.2023 r. w Barbarze odbyło się wyjątkowe spotkanie pod hasłem "Wspólnie o Międzykulturowości", które zgromadziło przedstawicielki i przedstawicieli ponad 30 organizacji pozarządowych oraz instytucji urzędu.

To wydarzenie było świetną okazją do poznania się, rozmowy o wspólnych działaniach, ale również stanowiło istotny krok w kierunku budowania razem spójnej, różnorodnej wizji działań międzykulturowych na rzecz społeczności Wrocławia.

Spotkanie służyło także wspólnemu wypracowaniu formuły spotkań sieciujących, oraz zmapowaniu potrzeb, działań i rozwiązań dotyczących  omawianych tematów: Wiedza, Współpraca, Edukacja i Wsparcie.

Załączniki:

Notatka ze spotkania

Załącznik  - Notatka z prac stolikowych

Załącznik  - Lista organizacji i instytucji obecnych na spotkaniu

Spotkanie o Wymianie informacji i wiedzy | 11 października, on-line

11 października odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Wspólnie o międzykulturowości" dotyczące obszaru Wymiany informacji i wiedzy w kontekście dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Tematem spotkania były m.in.:

    • miejskie platformy informacji i komunikacji

    • wymiana informacji w środowisku organizacji społecznych

    • komunikacja w środowiskach lokalnych i na osiedlach

    • komunikacja do grup migranckich i wielokulturowych, w tym w kontekście kierowania oferty instytucji kultury.

Dziękujemy za liczne przybycie i ciekawe dyskusje.

Dokumenty ze spotkania są dostępne są poniżej:

 

 

Zdjęcie przedstawia widok spotkania na zoom, na którym widoczne są miniaturki osób uczestniczących w spotkaniu online.

Daty spotkań w 2023 – Save-the-date

Kolejne spotkanie odbędzie się 15 listopada o 10.00 (godzina może ulec zmianie). Tematem będzie obszar Wsparcia.

Rok 2023 zakończymy spotkaniem na żywo 13 grudnia.

Szczegóły podamy wkrótce. Zapiszcie daty w kalendarzu!

Kontakt i media

Kontakt:

Organizatorem spotkań jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP) oraz Fundacją na rzecz Studiów Europejskich (FEPS).

Skontaktuj się z nami pod adresem wielokultury@wcrs.pl

O spotkaniach w mediach:

Dorota Kozak-Rybska (WCRS) i Tadeusz Mincer (FEPS) opowiedzieli o spotkaniach w Radiu Rodzina.

Link do audycji

Belka logotypowa Organizator: WCRS, Partnerzy FEPS i DFOP>

Powiązane wiadomości

Grafika zapraszająca na drugie spotkanie wspólnie o międzykulturowości - o wymianie widzy i informacji. Grafika przedstawia abstrakcyjne ujęcie dłoni, na ktorej wyrasta miasto,a wokół znajdują się elementy jak: dymki, puzzle, megafon i inne

„Wspólnie o międzykulturowości” #2 – o wymianie wiedzy i informacji – 11.10

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugim spotkaniu sieciującym instytucje, organizacje i osoby działające…

Czytaj dalej
okładka wydarzenia

Wspólnie o międzykulturowości. Spotkania instytucji, organizacji i osób zaangażowanych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach sieciujących osoby i organizacje działające w obszarze…

Czytaj dalej
Więcej wiadomości