Wspólnie o międzykulturowości

"Wspólnie o międzykulturowości"

Cykl spotkań sieciujących osoby zaangażowane, instytucje i organizacje działające w obszarze dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Spotkania mają na celu wymianę informacji w zakresie realizowanych i planowanych zadań, analizowanie i definiowanie priorytetowych potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowywanie odpowiedzi na aktualne wyzwania w obszarze międzykulturowości.

Spotkania są otwarte. odbywają co miesiąc w trybie on-line, a raz na kwartał spotkamy się na żywo.

zdjęcie przedstawia wnętrze Barbary- w sali pełnej uczestników siedzących przy stołach dzieje się konferencja.

Ostatnie spotkanie

#6 Wiedza: dane, liczby, doświadczenie | 22 kwietnia | Przejście Dialogu

Kwietniowe spotkanie w gronie instytucji i organizacji było solidną dawką wiedzy i dyskusji o tym, jakie dane są kluczowe dla projektowania polityk i usług publicznych.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji instytucji miejskich o dostępnych danych dot. ludności miasta i społeczności migranckich. O wyzwaniach  kontekście dostępnych baz danych opowiedzili przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Badaczki z Uniwersystetu Wrocławskiego, w imieniu zespołu badawczego, przedstawiły raport jakościowy w ramach projektu "Warunki i jakość życia we Wrocławiu - nowi mieszkańcy i nowe mieszkanki". Przedstawiciele/lki organizacje Stowrzyszenie Edukacji Krytycznej oraz Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich opowiedzieli o projektach badawczych zrealizowanych razem z osobami z doświadczeniem migracji.

Załączniki:
Notatka ze spotkania w przygotowaniu.

Prezentacje: Wspólna UMW i WCRS , Wspólna US i PTS Instytut Socjologii UWr, SEK, FEPS

Na zdjęciu widac wnętrze Przejścia DIalogu, wokół podłużnego stołu siedzi kilkunastu uczestników spotkania.

Archiwum spotkań

#5 Edukacja dzieci i młodzieży  | 21 lutego | Odlot. Strefa Partycypacji

Na pierwszym spotkaniu w 2024 spotkaliśmy się 21 lutego w gronie instytucji i organizacji, by porozmawiać o edukacji szkolnej i pozaszkolnej dzieci z doświadczeniem migracji.

Tematami aktualnymi były kwestie systemu edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym we wrocławskich szkołach szkole, wyzwania stojące przed kadrą pedagogiczną. Mowa była także o wspólnych działaniach rzeczniczych na rzecz dzieci ukraińskich, które pozostają poza polskim systemem edukacji oraz na rzecz zatrudnienia w zawodzie asystenta/tki międzykulturowej.

Rozmawialiśmy także o wyzwaniach adaptacji, a także strategiach przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

Załączniki:
Notatka ze spotkania

na zdjęciu widać grupę osob na spotkaniu przy dużym stole, po lewej stronie stoi kobieta mówiąca do zebranych,

#1 Spotkanie inauguracyjne - 14 września 2023

W dniu 14.09.2023 r. w Barbarze odbyło się wyjątkowe spotkanie pod hasłem "Wspólnie o Międzykulturowości", które zgromadziło przedstawicielki i przedstawicieli ponad 30 organizacji pozarządowych oraz instytucji urzędu.

To wydarzenie było świetną okazją do poznania się, rozmowy o wspólnych działaniach, ale również stanowiło istotny krok w kierunku budowania razem spójnej, różnorodnej wizji działań międzykulturowych na rzecz społeczności Wrocławia.

Spotkanie służyło także wspólnemu wypracowaniu formuły spotkań sieciujących, oraz zmapowaniu potrzeb, działań i rozwiązań dotyczących  omawianych tematów: Wiedza, Współpraca, Edukacja i Wsparcie.

Załączniki:

Notatka ze spotkania

Załącznik  - Notatka z prac stolikowych

Załącznik  - Lista organizacji i instytucji obecnych na spotkaniu

#2 Wymiana informacji i wiedzy  | 11 października, on-line

11 października odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Wspólnie o międzykulturowości" dotyczące obszaru Wymiany informacji i wiedzy w kontekście dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Tematem spotkania były m.in.:

  • miejskie platformy informacji i komunikacji

  • wymiana informacji w środowisku organizacji społecznych

  • komunikacja w środowiskach lokalnych i na osiedlach

  • komunikacja do grup migranckich i wielokulturowych, w tym w kontekście kierowania oferty instytucji kultury.

Dziękujemy za liczne przybycie i ciekawe dyskusje.

Dokumenty ze spotkania są dostępne są poniżej:

Zdjęcie przedstawia widok spotkania na zoom, na którym widoczne są miniaturki osób uczestniczących w spotkaniu online.

#3 Wsparcie migrantów/ek i uchodźców/czyń | 17 listopada, on-line

Tematem trzeciego spotkania było Wsparcie migrantów/ek i uchodźców/czyń. Prezentacje przedstawicieli instytucji i organizacji dotyczyły kluczowych działań po 24 lutego 2022, ale też działaniach bieżących skierowanych do tych grup.

 • formy pomocy i wsparcia socjalnego osobom z doświadczeniem migracji i uchodźstwa oraz
 • sytuacja w ośrodkach czasowego pobytu
 • formy wsparcia osób i grup szczególnie narażonych na wykluczenie i dyskryminację
 • wsparcie psychologiczne

Dokumenty ze spotkania są dostępne są poniżej:

Zdjęcie przedstawia screen z aplikacji Zoom podczas spotkania wspólnie o międzykulturowości.
Zdjęcie przedstawia wnętrze sali konferencyjnej Centrum na Przedmieściu,na środku na scenie siedzą uczestnicy spotkania, przedstawiciele grup migranckich. W tle jest prezentacja wyświetlana na rzutniku.

#4 Głos organizacji migranckich | 13 grudnia | CAL Centrum na Przedmieściu

Na grudniowym spotkaniu oddano głos organizacjom migranckim działającym we Wrocławiu. Zaproszeni aktywiści i aktywistki opowiedzieli o społecznościach z Nigerii, Kamerunu, Ukrainy czy krajów arabskich i prowadzonych przez nich działaniach.

W czasie dyskusji usłyszeliśmy także potrzebach danych społeczności, wyzwaniach w partycypacji  i współpracy ze społecznością lokalną, a także o wyzwaniach np. w środowisku szkolnym.

O działaniach wspierających aktywność społeczną grup migranckich opowiedzieli przedstawiciele Fundacji Umbrella i FEPS.

Notatka ze spotkania jest dostępna pod linkiem:

Podziel się swoją opinią o cyklu Wspólnie o Międzykulturowości!

Interesuje Cię konkretny temat? Twoja organizacja chciałaby się włączyć w organizację spotkania?

Wypowiedz się w krótkiej ankiecie o dotychczasowych spotkaniach i o kierunkach działań w 2024.

Ankieta pod linkiem

Kontakt i media

Kontakt:

Organizatorem spotkań jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP) oraz Fundacją na rzecz Studiów Europejskich (FEPS).

Skontaktuj się z nami pod adresem wielokultury@wcrs.pl

O spotkaniach w mediach:

Dorota Kozak-Rybska (WCRS) i Tadeusz Mincer (FEPS) opowiedzieli o spotkaniach w Radiu Rodzina.

Link do audycji

Belka logotypowa Organizator: WCRS, Partnerzy FEPS i DFOP>

Powiązane wiadomości

Grafika przedstawia zaproszenie na spotkanie sieciuące "Wspólnie o międyzkulturowości", po lewej stronie znajduje się kolaż z różnych atrybutów widzy: słupki graficzne, szkło powiększające, diagram kołowy. Po prawej tekst zaproszenia.

Wspólnie o międzykulturowości #6 – Wiedza – 22 kwietnia

Zapraszamy na dawkę wiedzy, dyskusji i danych w kontekście migracji…

Czytaj dalej
Grafika przedstawia zaproszenie na spotkanie sieciuące "Wspólnie o międyzkulturowości", po lewej stronie znajduje się kolaż z różnych atrybutów edukacji: tablicy, alfabetu. Po prawej tekst zaproszenia.

Wspólnie o międzykulturowości i edukacji – 21 lutego

Temat spotkania sieciującego "Wspólnie o międzykulturowości" - będzie edukacja dzieci…

Czytaj dalej
Więcej wiadomości