Zespół UMP ds. Migracji i Integracji

Członkowie zespołu Dialogu Międzykulturowego uczestniczą w spotkaniach i pracach Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji Unii Metropolii Polskich.

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. “Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie. Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich.

Reprezentujemy Wrocław w ramach partnerstw przy projektach:

„Jak się dogadać – Szkoła Asystentów Międzykulturowych”

– zorganizowanie w Bielsku -Białej Szkoły Asystentów Międzykulturowych realizowanego w ramach umowy partnerskiej z Towarzystwem Przyjaciół Bieska-Białej i Podbeskidzia, finansowanego w ramach Funduszu Aktywni Obywatele. Zadaniem WCRS jest dzielenie się doświadczeniem w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego w szkołach oraz zorganizowanie dla koordynatorów projektu wizyt we wrocławskich placówkach i szkołach. Spotkanie to zorganizowane zostało w dniach 17-18 listopada 2021. W dn. 22.02.2022 r. zostało zorganizowane seminarium on-line z udziałem wrocławskich ekspertów na temat dialogu międzykulturowego szkołach, a zwłaszcza klas przygotowawczych.

"Migrants' integration through education"

– w ramach europejskiego program Erasmus Plus. Liderem Projektu jest Uniwersytet Karola w Pradze, WCRS jest partnerem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Projekt ma na celu dostarczanie praktykom pracującym z migrantami (władze publiczne, organizacje pozarządowe itp.) innowacyjnych narzędzi do komunikacji z migrantami, w szczególności narzędzi cyfrowych i służących komunikacji. W rezultacie, praktycy zdobędą wiedzę na temat efektywnych sposobów komunikowania się z migrantami, a migranci dzięki sprawnej komunikacji będą mieli łatwiejszy dostęp informacje niezbędne do codziennego życia w nowym kraju.

Zadaniem WCRS jest w spotkaniach projektowych oraz w organizowanych w ramach ww. projektu seminariach. Pierwsze spotkanie projektowe z udziałem dr Agnieszki Bielewskiej z SWPS odbyło się 10.08.2022r. w Przejściu Dialogu.