Doradcy i pełnomocniczki przy Prezydencie Wrocławia

Portret Bartłomieja Ciążyńskiego. © Bartłomiej Ciążyński
Doradca Społeczny Prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii
W styczniu 2019 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Doradcę Społecznego Prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Jest nim Bartłomiej Ciążyński – prawnik, Wiceprezydent Wrocławia, Wiceprezydent Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi (ECCAR).

Fot. © Bartłomiej Ciążyński
Do zadań Doradcy należy:
 • prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz tolerancji, otwartości, różnorodności, równości i sprawiedliwości społecznej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami na polu przeciwdziałania ksenofobii i różnym objawom dyskryminacji;
 • proponowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych legislacyjnych w przedmiocie przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji;
 • promowanie szkoleń, debat i akcji edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji;
 • podejmowanie skutecznych działań w eliminacji i ograniczaniu skutków działań ksenofobicznych i dyskryminacyjnych występujących we Wrocławiu.

Kontakt z sekretariatem Wiceprezydenta Bartłomieja Ciążyńskiego.

ul. W. Bogusławskiego 8, 10
V piętro, pokój  524
tel. +48 71 777 76 25
e-mail: ww3@um.wroc.pl

Pełnomocniczka ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego
Pełnomocniczka ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego
W marcu 2019 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego. Jest nim Olga Chrebor (zdjęcie obok), która od lat zajmuje się społecznością ukraińską we Wrocławiu.
Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie działań w zakresie wspierania mniejszości ukraińskiej oraz obywateli Ukrainy, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Wrocławia, w procesie ich adaptacji i integracji społecznej poprzez:
 • zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa,
 • wspieranie procesów edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego
 • wspieranie działań kulturalnych oraz innych inicjatyw i projektów mających na celu współpracę międzykulturową,
 • innych wynikających z bieżącej analizy problemów i potrzeb.

Ponadto, Pełnomocnik współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi oraz innymi podmiotami. Reprezentuje też Miasto i Prezydenta Wrocławia w kontaktach z podmiotami, organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.
Kontakt z Pełnomocniczką: pelnomocnikua@um.wroc.pl

Zdjęcie przedstawia Tatianę Andrushkę w parku, trzymająca bukiet białych kwiatów i patrzącą w aparat.
Pełnomocnik ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego
W wrześniu 2020 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego. Została nim Tatsiana Andrushka.
Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie działań w zakresie wspierania mniejszości białoruskiej oraz obywateli Białorusi, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Wrocławia, w procesie ich adaptacji i integracji społecznej poprzez:
 • zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa,
 • wspieranie procesów edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego,
 • wspieranie działań kulturalnych oraz innych inicjatyw i projektów mających na celu współpracę międzykulturową,
 • innych wynikających z bieżącej analizy problemów i potrzeb.

Ponadto, Pełnomocnik współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi oraz innymi podmiotami. Reprezentuje też Miasto i Prezydenta Wrocławia w kontaktach z podmiotami, organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.
Kontakt: pelnomocnikby@um.wroc.pl.

Zdjęcie przedstawia sylwetkę Aliny Szeptyckiej.
Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania
W kwietniu 2023 r. Prezydent Wrocławia powołał Pełnomocniczkę Prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania. Została nią Alina Szeptycka - trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka, aktywistka, współzałożycielka Stowarzyszenia Kultura Równości (od 2014 r.) działającego na rzecz osób LGBT+ we Wrocławiu i regionie. Alina jest współprzewodniczącą Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku (od 2021 r.), członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet (od 2019 r.).
Głównym zadaniem Pełnomocniczki jest koordynowanie działań na rzecz równości i ochrony przed dyskryminacją, w tym:
 • wdrażanie i koordynacja działań na rzecz Polityki różnorodności społecznej;
 • opracowywanie planów działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji;
 • budowanie spójnej i skutecznej polityki informacyjnej w zakresie realizowanych projektów równościowych;
 • koordynowanie działań w zakresie realizacji zapisów umów, których Miasto jest sygnatariuszem;
 • współpraca z instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze problematyki równościowej;
 • realizowanie projektów podnoszących świadomość społeczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Kontakt:

ul. Rynek 13, pok. 100
tel. +48 71 777 94 70; +48 664 151 611
email: alina.szeptycka@um.wroc.pl

Link do ZARZĄDZENIA NR 10027 /23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 13 kwietnia 2023r.