Wrocławskie projekty z grantem „Polskie Miasta Ukrainie”

13.06.2024
Integracja, Współpraca międzysektorowa
grafika kolażowa

Aż trzy projekty z Wrocławia zostały docenione w ramach konkursu dotacyjnego „Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy”. Nagrodzone projekty, mające na celu m.in. wzmacnianie aktywnego uczestnictwa osób z Ukrainy w lokalnym życiu społecznym oraz wspieranie integracji dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskim systemie edukacji, będą realizowane we współpracy z Gminą Wrocław do 2025 roku.

«Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy» to konkurs grantowy, którego organizatorem jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Konkurs realizowany jest w ramach wsparcia finansowego Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, który przeznaczył na realizację projektów pulę o wartości około 3 milionów złotych.

Udział w konkursie mogły wziąć organizacje społeczne (m.in. fundacje, stowarzyszenia), społdzielnie socjalne i związki wyznaniowe, które działają na rzecz integracji osób pochodzących z Ukrainy w Polsce. Warunkiem udziału w konkursie było zawiązanie współpracy z jednostką samorządu. Etapy konkursu polegały na złożenie wniosku projektowego, a następnie przedstawienie prezentacji o projekcie przed jury w Warszawie.

W dniu 10 czerwca 2024 przedstawiciele Unia Metropolii Polskich ogłosili wyniki konkursu, w którym łącznie nagrodzono 19 z 89 złożonych projektów. Jest nam niezmiernie miło, że wśród nich znalazły się 3 projekty złożone przez organizacje społeczne z Wrocławia, a są to:

  • Fundacja Kalejdoskop Kultur z projektem „Dobrze w szkole wsparcie psychospołeczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej i ich opiekunów. Rozwijanie kompetencji międzykulturowych kadry nauczycielskiej i młodzieży w polskich szkołach.
  • Fundacja Medyczna Solidarność z projektem pt. „Bądź aktywny we Wrocławiu – zwiedzaj, poznawaj i doświadczaj”, zakładającym m.in. wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu osób uchodźczych z Ukrainy mieszkających w ośrodku zakwaterowania tymczasowego. 
  • Fundacja Integracji Społecznej PROM & Fundacja Inside z artystycznym projektem „Różnica + Podobieństwo = Przyjaźń”, który zakłada działania twórcze, które połączą dzieci i młodzież różnych narodowości i w różnym wieku, a przede wszystkim dzieci z Ukrainy przybyłe w wyniku agresji rosyjskiej.

Każdy z projektów będzie realizowany we współpracy z Gminą Wrocław, reprezentowaną przez Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za pomysły i pracę nad wnioskami. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Więcej o konkursie Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy»→ https://metropolie.pl/grant

Powiązane wiadomości