Strategia

Działania na rzeczy Dialogu Międzykulturowego wynikają z długoterminowych strategii rozwoju miasta Wrocławia oraz partnerstw i zobowiązań podjętych przez władze miasta na szczeblach międzynarodowych i krajowych.

Kluczowym dokumentem jest Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego (2018-2022). Strategia rysuje wizję wspólnoty, w której mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku, bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy wyznanie religijne. Pokazuje konkretne przykłady projektów i działania realizowane przez instytucje miejskie i partnerów. Cele główne strategii zostały wypracowane w ramach czterech obszarów potrzeb: edukacja, integracja, bezpieczeństwo oraz współpraca i komunikacja.

W 2021 roku, Wrocław przystąpił do Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy jako trzecie polskie miasto, po Lublinie i Krakowie. Program Intercultural Cities (ICC) to zrzeszający ponad 150 miast z całego świata, ma na celu wspieranie władz lokalnych w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji inkluzywnej opartej na modelu polityki integracji międzykulturowej, który umożliwia władzom, społecznościom, organizacjom i przedsiębiorstwom zarządzanie różnorodnością ludzi w sposób zapewniający równą wartość wszystkich tożsamości, spójność i przewagę konkurencyjną.

Wrocław stał się częścią wspólnoty dzielącej się najlepszymi praktykami doświadczeniami, oraz otrzyma szereg sprawdzonych narzędzi – zarówno analitycznych jak i praktycznych, służących do opracowywania i oceny polityk. W ramach programu Wrocław będzie mógł liczyć na wsparcie ekspertów, również w formie wizyt eksperckich we Wrocławiu. Otrzymane rekomendacje posłużą nam do uaktualnienia i skuteczniejszego wdrażania obecnej Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz pomogą sformułować wytyczne na kolejne lata.

Zespół UMP ds. Migracji i Integracji Członkowie zespołu Dialogu Międzykulturowego uczestniczą w spotkaniach i pracach Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji Unii Metropolii Polskich.

Powiązane wiadomości

Grafika przedstawia zaproszenie na spotkanie sieciuące "Wspólnie o międyzkulturowości", po lewej stronie znajduje się kolaż z różnych atrybutów widzy: słupki graficzne, szkło powiększające, diagram kołowy. Po prawej tekst zaproszenia.

Wspólnie o międzykulturowości #6 – Wiedza – 22 kwietnia

Zapraszamy na dawkę wiedzy, dyskusji i danych w kontekście migracji…

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia podium podczas konferecji, gdzie mówcy siedzą na fotelach. W tle grafika z logami instytucji unijnych.

O wielopoziomowym zarządzaniu migracjami w Domu Europy

Wspólnie z przedstawiciel(k)ami instytucji europejskich, krajowych i lokalnych, organizacji społecznych oraz akademii zastanawialiśmy…

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia członków i członkinie sieci miast międzykulturowych na spotkaniu w Bilbao. Osoby stoją na pierwszym planie, a na drugim znajduje się widok na wzgórza i muzeum.

Spotkanie koordynatorów/ek miast międzykulturowych 14-15 listopada

Koordynatorzy i koordynatorki miast członkowskich oraz krajowych i regionalnych sieci wzięli udział w corocznym…

Czytaj dalej
Więcej wiadomości