Strategia

Działania na rzeczy Dialogu Międzykulturowego wynikają z długoterminowych strategii rozwoju miasta Wrocławia oraz partnerstw i zobowiązań podjętych przez władze miasta na szczeblach międzynarodowych i krajowych.

Kluczowym dokumentem jest Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego (2018-2022). Strategia rysuje wizję wspólnoty, w której mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku, bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy wyznanie religijne. Pokazuje konkretne przykłady projektów i działania realizowane przez instytucje miejskie i partnerów. Cele główne strategii zostały wypracowane w ramach czterech obszarów potrzeb: edukacja, integracja, bezpieczeństwo oraz współpraca i komunikacja.

W 2021 roku, Wrocław przystąpił do Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy jako trzecie polskie miasto, po Lublinie i Krakowie. Program Intercultural Cities (ICC) to zrzeszający ponad 150 miast z całego świata, ma na celu wspieranie władz lokalnych w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji inkluzywnej opartej na modelu polityki integracji międzykulturowej, który umożliwia władzom, społecznościom, organizacjom i przedsiębiorstwom zarządzanie różnorodnością ludzi w sposób zapewniający równą wartość wszystkich tożsamości, spójność i przewagę konkurencyjną.

Wrocław stał się częścią wspólnoty dzielącej się najlepszymi praktykami doświadczeniami, oraz otrzyma szereg sprawdzonych narzędzi – zarówno analitycznych jak i praktycznych, służących do opracowywania i oceny polityk. W ramach programu Wrocław będzie mógł liczyć na wsparcie ekspertów, również w formie wizyt eksperckich we Wrocławiu. Otrzymane rekomendacje posłużą nam do uaktualnienia i skuteczniejszego wdrażania obecnej Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz pomogą sformułować wytyczne na kolejne lata.

Zespół UMP ds. Migracji i Integracji Członkowie zespołu Dialogu Międzykulturowego uczestniczą w spotkaniach i pracach Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji Unii Metropolii Polskich.

Powiązane wiadomości

Zdjęcie przedstawia członków i członkinie sieci miast międzykulturowych na spotkaniu w Bilbao. Osoby stoją na pierwszym planie, a na drugim znajduje się widok na wzgórza i muzeum.

Spotkanie koordynatorów/ek miast międzykulturowych 14-15 listopada

Koordynatorzy i koordynatorki miast członkowskich oraz krajowych i regionalnych sieci wzięli udział w corocznym…

Czytaj dalej
„Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast”

Jak tworzyć włączające polityki miejskie?

Rezultatem spotkań wrocławskich instytucji i organizacji społecznych oraz prac zespołu…

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia salę wykładową, w której na ścianie w lewej części zdjęcia wyświetlana jest prezentacja. Na prawo od obrazu prezentacji stoi kobieta prezentująca. Na pierwszym planie znajdują się słuchacze spotkania siedzący wokół stołów.

Wyniki warsztatów ewaluacyjnych w ramach podsumowania Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego

Po upływie czasu obowiązywania Strategii nadeszła konieczność podsumowania: przyjrzenia się…

Czytaj dalej
Więcej wiadomości