• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Wielokulturowi wrocławianie

 

grafika fb

„Wielokulturowi wrocławianie” to wystawa edukacyjna, której celem jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną kulturę, osób dwukulturowych urodzonych we Wrocławiu, a także osób narażonych na wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku itd.

Każdy człowiek jest mikrokulturą, każdy jest reprezentantem jakiejś mniejszości, choć może nie zdawać sobie z tego sprawy. Chcemy pokazać, że funkcjonowanie w obszarze mniejszo- ści nie powinno i nie musi wykluczać z funkcjonowania w większej wspólnocie, jaką są na przykład wrocławianie.

Korzyści z wypożyczenia

– jej odbiorcy poznają lepiej obcokrajowców i osoby narażone na wykluczenie żyjące we Wrocławiu oraz przełamią swoje stereotypy,

– wystawa może być ciekawym uzupełnieniem i wzbogaceniem twojego międzykulturowego projektu.

Wystawa składa się ze zdjęć w formacie B1. Wystawę można wypożyczyć bezpłatnie do każdej wrocławskiej szkoły, biblioteki, instytucji publicznej, firmy etc.

Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The „Multicultural Wroclaw” is a municipal project which goal is to present to the citizens of Wroclaw stories of foreigners living in Wroclaw, representatives of different cultures, bicultural people born in Wroclaw, as well as people at risk of exclusion because of their origin, race, religion, age etc.

Every person is a microculture, everyone is a representative of some minority, even if not aware of it. We want to show that belonging to a minority should not and does not have to exclude from a larger community for example Wroclawians.

Contact:  wielokultury@wcrs.wroclaw.pl 

Organizator/ Organizer: Miasto Wrocław

Do tej pory wystawa odwiedziła takie miejsca, jak:

Restauracja Dobra Karma (wernisaż, grudzień 2014 – styczeń 2015)

Dom Europy (maj 2015)

Mediateka (czerwiec-lipiec 2015)

Alliance Francaise (sierpień-wrzesień 2015)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki (wrzesień 2015)

Gimnazjum nr 11 (październik 2015)

Zespół Szkół nr 3 (listopad 2015)

Gimnazjum ATUT (grudzień 2015-styczeń 2016)

Gimnazjum nr 54 (styczeń-luty 2016)

Liceum Ogólnokształcące nr 9 (marzec 2016)

Liceum Ogólnokształcące nr 6 (kwiecień 2016)

Gimnazjum nr 18 (maj 2016)

Gimnazjum nr 9 (czerwiec 2016)

Wyższa Szkoła Filologiczna (wrzesień-październik 2016)

Wrocławski Rynek (październik 2017)

Zespół Szkół Gastronomicznych (styczeń-luty 2017)

Szkoła Podstawowa nr 99 (maj 2017)

Szkoła Podstawowa nr 108 (czerwiec 2017)

Synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu (sierpień-grudzień 2017)