O wielopoziomowym zarządzaniu migracjami w Domu Europy

04.04.2024
Strategia, Współpraca międzysektorowa
Zdjęcie przedstawia podium podczas konferecji, gdzie mówcy siedzą na fotelach. W tle grafika z logami instytucji unijnych.

Wspólnie z przedstawiciel(k)ami instytucji europejskich, krajowych i lokalnych, organizacji społecznych oraz akademii zastanawialiśmy się nad tym, jak opracowywać i wdrażać efektywne strategie migracyjne i integracyjne. Dwie debaty na ten temat odbyły się w ramach wydarzenia Z Widokiem na wielopoziomowe zarządzanie migracjami 26 marca 2024 r we wrocławskim Domu Europy.

Wydarzenie ” Z Widokiem na wielopoziomowe zarządzanie migracjami” zorganizowane zostało przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nomada, Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów, Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Konsorcjum Migracyjnym. Jak mówią organizatorzy, celem wydarzenia była strategiczna i wielopoziomowa refleksja na temat zarządzania procesami w obszarze migracji i spójności społecznej. .

Pierwszy panel, moderowany przez Magdalenę Nazimek-Rakoczy, skupiał się zarówno na ogólnopolskich, jak i lokalnych rozwiązaniach mających na celu wsparcie migrantów i migrantek. Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartłomiej Potocki przedstawił wstępne założenia powstającej Polityki Migracyjnej RP, a także podzielił się wizją utworzenia sieci Centrów Integracji Cudzoziemców, które mają powstać nie tylko w największych aglomeracjach, ale również w miastach powiatowych, w których mieszka duża liczba migrantów i uchodźców. Mateusz Płoskonka – Zastępca Dyrektora Wydziały Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa podzielił się doświadczeniem prowadzenia Centrum Międzykulturowego oraz innymi działaniami podejmowanymi przez aglomerację krakowską. Wskazał na plusy istnienia jednego miejsca, w którym każda osoba migrancka może załatwić swoje sprawy, a także potrzebę instytucji, której pracownicy mówią w wielu językach. W debacie mogliśmy usłyszeć również głos akademicki, dr Marta Pachocka – ekspertka sieci Team Europe Direct oraz wykładowczyni SGH opowiedziała o działaniach Unii Europejskiej w odniesieniu do migrantów i uchodźców, a także o wadze integracji, która jest ważnym komponentem w krajowej i międzynarodowej polityce migracyjnej. Nie zabrakło głosu przedstawicielki organizacji pozarządowych – Myroslavy Keryk, prezeski Fundacji Ukraiński Dom. Pani Keryk skupiła się przede wszystkim na możliwościach partycypacyjnych migrantów i uchodźców, zaznaczając, że bardzo ważnym aspektem ich działania powinna być możliwość otrzymania praw wyborczych, zgodnie z modelami panującymi w niektórych krajach europejskich.

Drugi panel, poprowadzony przez Alinę Szeptycką, poświęcony był tematom lokalnych polityk migracyjnych, a także edukacji. Karolina Łukasiewicz – specjalistka z Ośrodka Badań nad Migracjami opowiedziała o różnych modelach polityk wprowadzonych w Polsce i na świecie. Wskazała na udane polityki, które doprowadziły do integracji społeczeństwa przyjmującego oraz migrantów, a także praktyki, które nie sprawdziły się w dużych aglomeracjach miejskich. Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia krótko podsumował Strategię Dialogu Międzykulturowego 2018-2022, a także przedstawił główne założenia nowopowstającego dokumentu strategicznego, zaznaczając, że jest przygotowywany przez specjalistów w oparciu o podsumowania poprzedniego dokumentu, a także lokalne i ogólnopolskie wyniki badań dotyczących migracji. Ostatnim aspektem poruszanym podczas panelu była edukacja, a ściślej edukacja antydyskryminacyjna. Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek opowiedziała o dotychczasowych doświadczeniach edukacyjnych, a także planach na najbliższe lata zakładających większy udział organizacji pozarządowych w szkołach.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie na ważne wydarzenie, gdzie z różnych perspektyw mogliśmy wspólnie przyjrzeć się idei wielopoziomowego zarządzania migracjami z pozycji lokalnej (samorządowej), centralnej oraz europejskiej.

Zdjęcie przedstawia podium podczas konferecji, gdzie mówcy siedzą na fotelach. W tle grafika z logami instytucji unijnych.

Powiązane wiadomości