Ambasadorzy/rki Dialogu

Ambasadorzy/rki Dialogu

to projekt miejski, ukierunkowany na podnoszenie kompetencji międzykulturowych nauczycielek/-i, edukatorek/-ów, opiekunek/-ów świetlic, bibliotek etc. zainteresowanych tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu.

Ambasador/-ka Dialogu pełni rolę reprezentanta/-ki swojej instytucji, ma możliwość wzięcia udziału w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, podczas których może wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami z innymi Ambasadorkami/-ami Dialogu.

Korzyści dla szkoły/przedszkola

  • Dzięki obecności Ambasadora/-ki Dialogu szkoła albo przedszkole zyskuje specjalistkę/-ę, który/-a potrafi interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia.
  • Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców.
  • Szkoła albo przedszkole zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów.
  • Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej.

Korzyści dla nauczycielek/-i

  • dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, etc.,
  • kontakt ze specjalistkami/-ami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi działania edukacyjne,
  • pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
  • wsparcie merytoryczne w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.

Zgłoś się do programu i zostań Ambasadorem_rką Dialogu!

Formularz uczestnictwa dostępny jest pod linkiem.

 

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Zapoznaj się z regulaminem i klauzulą informacyjną.

Kontakt

Maria Adamiec
Koordynatorka Ambasadorzy/rki Dialogu