Jaka ma być lokalna polityka integracyjna? – raport z konsultacji

30.06.2023
Strategia, Współpraca międzysektorowa
Grafika przedstawia narysowane cienką kreską dwie dłonie trzymające po jednym kawałku puzzla. Puzzle są przedstawione w taki sposób, że niemal się łączą.

Jaka ma być lokalna polityka integracyjna we Wrocławiu? Pytanie to zostało zadane w zeszłym roku mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta podczas konsultacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konsultacje.

Przedmiotem konsultacji były założenia międzykulturowej polityki integracyjnej miasta Wrocławia. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców Wrocławia na temat tego, jak odpowiedzieć na aktualne wyzwania integracji międzykulturowej.

Poruszane tematy to m.in. edukacja i integracja międzykulturowa dzieci i młodzieży, partycypacja społeczności migranckich i uchodźczych w życie miasta i lokalnych społeczności czy rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych, i inne.

Opinie w ramach konsultacji zebrano za pomocą formularza online, w trakcie warsztatów dla młodzieży licealnej oraz podczas rozmów stolikowych w czasie Dni Edukacji Międzykulturowej Dialogopolis’22.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach. Zgadzamy się z większością opinii, które zostaną uwzględnione w ramach tworzenia nowego dokumentu programowego.

Link do raportu

✹ Raport jest dostępny na stronie Wrocław Rozmawia https://www.wroclaw.pl/…/Program%20integracji_Raport.pdf

O rezultatach konsultacji w mediach

Co wynika z raportu o lokalnej polityce integracyjnej ? Jakie pojawiły się opinie w tym zakresie? Do czego zostaną wykorzystane wnioski zawarte w raporcie? Odpowiada Tadeusz Mincer z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) w audycji Oblicza Wrocławia: link.

Informacje o realizatorach

Organizator konsultacji: Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Wrocław Rozmawia)
Wsparcie w realizacji: Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
Inicjator konsultacji/ wsparcie merytoryczne: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Konsultacje oraz raport przygotowane zostały w ramach zadania publicznego „Wsparcie Procesów Konsultacji Społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020–2022” realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Autorką rysunku tytułowego jest K.Domżalska

Powiązane wiadomości