-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Podsumowanie Targów Edukacji Międzykulturowej + fotorelacja

Targi Edukacji Międzykulturowej mają być wydarzeniem podczas którego reprezentanci organizacji mających w swojej ofercie projekty związane z tematem wielokulturowości będą mogli przedstawić je nauczycielom ze szkół zarówno w formie rozmowy – spotkanie przy stanowisku organizacji jak i w formie 15 minutowej prezentacji multimedialnej. Wynikiem takiego spotkanie będzie możliwość zapoznania się z ofertą jaka już jest we Wrocławiu po to aby móc wybrane pomysły wdrożyć w swojej szkole.

Targi Edukacji Międzykulturowej

Już 12 lutego 2015 r. w Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 odbędą się Targi Edukacji Międzykulturowej, których celem jest zapoznanie wrocławskich szkół z ofertą  organizacji pozarządowych w zakresie wielokulturowości, dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, edukacji w zakresie mowy nienawiści, budowania postawy tolerancji i otwartości, itp.

Termin: 
12.02.2015 (czwartek), 13:00 do 16:00

Wielokulturowi Wrocławianie

"Wielokulturowi wrocławianie" to miejski projekt, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną kulturę, osób dwukulturowych urodzonych we Wrocławiu, a także osób narażonych na wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku itd.

Biblioteka wielokulturowości

Filmy, książki i publikacje poświęcone tematyce wielokulturowości.

Małanka, czyli wschodni sylwester w Starym Klasztorze

W sobotę, 17 stycznia, zapraszamy do Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze, gdzie wspólnie ze znakomitymi zespołami folkowymi CHUDOBA oraz BALKAN FOLK ACOUSTIC bawić będziemy się na MAŁANCE!

Termin: 
17.01.2015 (sobota), 19:00

Dobre praktyki

POSZERZANIE WIEDZY z zakresu wielokulturowości. Poznawanie innych kultur poszerza kompetencje międzykulturowe i pozwala zachować postawę otwartości wobec osób z jakichś powodów odmiennych.
EMPATIA, a więc umiejętność przyjęcia perspektywy osoby różniącej się od nas samych, postawienia się w jej sytuacji i próba zrozumienia tego, co wpływa na jego tożsamość i na sposób zachowania. To wszystko prowadzi do eliminowania negatywnych zjawisk, takich jak uprzedzenia i dyskryminacja, które wynikają po części z niewiedzy i lęku przed ludźmi odmiennymi.

Słownik pojęć

Stereotypy – nadmierne generalizacje dotyczące rzeczywistości i ludzi, które nie opierają się na faktach, lecz domysłach, założeniach i niedoinformowaniu. Podstawowym błędem w tworzeniu takich założeń jest to, że nie zakładają one obecnych w społeczeństwie różnorodności i indywidualnych okoliczności.

Uprzedzenia – negatywne postawy, uczucia lub zachowania, które skierowane są przeciwko członkom pewnej grupy z powodu przynależności do tej zbiorowości.

Dyskryminacja – wpływ uprzedzeń na postrzeganie innych grup i sposób zachowywania się wobec nich, który prowadzi do wyłączenia danej grupy z przestrzeni publiczne oraz z aktywności społecznej.

E-learning

Większa wiedza = większa tolerancja.

Gdzie warto zaglądać, aby rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe i poszerzać swoją wiedzę?

Tolerancja

Tolerancję możemy rozumieć jako gotowość jednostki do zaakceptowania prawa każdego człowieka do bycia innym. Taka akceptacja oznacza także szacunek dla opinii innych ludzi, nawet gdy są one przeciwne do tych, które sami posiadamy i wygłaszamy. Tolerancja to też wolność od uprzedzeń.

Strony

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.