-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Wielokulturowe wydarzenia we Wrocławiu

 

Wrocław jest miejscem, w którym odbywa się wiele ważnych wydarzeń związanych z wielokulturowością. Oto niektóre z nich:

 

Brave Festival – Przeciw wypędzeniom z kultury

Jest to festiwal ludzi, którzy postanowili walczyć o to, by ocalić od zapomnienia kultury i tradycje z najdalszych zakątków świata, a przede wszystkim by przywrócić dumę tym, dla których kultywowanie własnych tradycji w XXI w. staje się coraz trudniejsze.

Festiwal powstał w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Odbywa się zarówno na terenie Wrocławia, jak i całego Dolnego Śląska. Od ponad dziesięciu lat zaprasza wyjątkowych artystów z całego świata, by zaprezentowali swoje tradycje. Są to ludzie odważni, którzy mówią o tym, skąd pochodzą, jakie są ich wartości, tradycja i duchowość, tym samym nie pozwalając na wymarcie swoich kultur. Ważną częścią Brave Festival jest Brave Kids, którego celem jest spotkanie, integracja i współpraca artystycznych zespołów dziecięcych z różnych kontynentów. Dyrektorem festiwalu jest Grzegorz Bral.

http://bravefestival.pl/

http://bravekids.eu/pl

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG - Wrocław

Od 12 lat jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce i w Europie. Festiwal, który nie tylko pokazuje to, co najważniejsze i najciekawsze we współczesnym teatrze dramatycznym, ale przede wszystkim poprzez teatr diagnozuje stan współczesnego świata. Tytułowy dialog to zatem rozmowa o stanie świata, w której językiem jest teatr, a rozmówcami artyści, widzowie i wybitni, towarzyszący festiwalowi intelektualiści.

Festiwal stanowi przegląd najciekawszych zjawisk teatralnych w Europie. Istnieje od 2001 roku. Odbywa się w cyklu biennale (w lata nieparzyste) i trwa siedem dni - od poniedziałku do niedzieli. Każdego dnia, zgodnie z ideą dialogu, prezentowane są co najmniej dwa przedstawienia: jedno polskie i jedno zagraniczne. Podsumowaniem festiwalu jest profesjonalnie przygotowana dyskusja panelowa.

Od swojej pierwszej edycji Festiwal Dialog – Wrocław jest miejscem dialogu, spotkań, debaty i wymiany poglądów zarówno między artystami, widzami i intelektualistami, jak również między różnymi estetykami i tradycjami teatralnymi.

Zadaniem Festiwalu jest promowanie i ukazywanie tego co najbardziej wartościowe w teatrze dramatycznym, oglądanym z perspektywy różnych tradycji i kierunków.

http://dialogfestival.pl/

 

Kalejdoskop Kultur

Kalejdoskop Kultur to odbywający się od 2008 roku festiwal propagujący wielokulturowość Wrocławia. Odpowiedzialni są za niego: Porozumienie Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz współpracujący w jego ramach ludzie, którzy z pasją od wielu lat działają na rzecz promocji i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Podczas festiwalu mieszkańcy, goście i turyści mogą zapoznać się z kulturą mniejszości narodowych i etnicznych, które mieszkają w Polsce, w szczególności we Wrocławiu. W trakcie trwania KALEJDOSKOPU KULTUR prezentowana jest tradycja i kultura mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, greckiej, romskiej, łemkowskiej, żydowskiej, karaimskiej, bułgarskiej. Wszystko to odbywa się w ciekawej, zachęcającej do aktywnego uczestnictwa formie występów artystycznych, koncertów, pokazów rękodzieła i sztuki, warsztatów. Festiwal ma służyć kształtowaniu postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej. W takiej atmosferze współpracy i wspólnej zabawy co roku realizowany jest dialog ponadkulturowy.

Festiwal angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku.

 http://www.kalejdoskopkultur.pl/

 

Żywa biblioteka

Jest to projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Diversja. Jego misją jest zmiana postawy ludzi wobec inności, tak by dominowały w naszych relacjach zrozumienie i szacunek. Poprzez ten projekt inicjatorzy chcą zachęcić do zapoznawania się z prawami człowieka i wzrostu świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także prowokować krytyczne myślenie.

 ŻYWA BIBLIOTEKA WROCŁAW

Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Organizatorzy projektu są przekonani, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią. Żywą Biblioteka jest otwarta dla wszystkich, Jest to miejsce, gdzie reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy.

Żywa Biblioteka Wrocław jest organizowana w różnych miejscach - w bibliotekach, szkołach, firmach, instytucjach publicznych, kinie, kawiarni.

Każdy, kto przychodzi do Żywej Biblioteki, ma możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną Książką przez 30 minut. Czytelnik musi się zarejestrować, aby dostać kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Następnie będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów Książek - ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są pewne stereotypy, które są nieakceptowane lub wykluczane ze społeczeństwa.

 

Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA

Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA to wrocławskie święto kultury żydowskiej, prezentujące jej różnorodność i bogactwo poprzez muzykę, edukację, kulinaria, spotkania i wspólne działania artystyczne. Od 1999 r. Festiwal popularyzuje wiedzę o kulturze żydowskiej, rozszerza horyzonty myślowe i łamie fałszywe stereotypy zapraszając do Synagogi pod Białym Bocianem i pomieszczeń gminy żydowskiej, serca Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, oraz proponując wspólne odkrywanie żydowskich śladów na ulicach Wrocławia.

SIMCHA, z języka hebrajskiego oznacza „radość”. W ramach festiwalu odbywają się  dyskusje panelowe, wykłady, koncerty. Wieczorami w Synagodze pod Białym Bocianem wyświetlane są filmy żydowskie. Uczestnicy mogą też odwiedzić żydowski jarmark, wziąć udział w warsztacie języka jidysz, w wernisażu i jeszcze innych obszarach aktywności i kultury żydowskiej. Festiwal jest niepowtarzalną okazją, by uczyć się otwartości, zdobywać wiedzę o bliskiej nam kulturze oraz czerpać inspiracje.

http://www.simcha.art.pl/

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - Warsztat Antydyskryminacyjny

Każdego miesiąca we Wrocławiu odbywają się bezpłatne warsztaty  pod nazwą Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja. Przygotowane są dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej mechanizm przeciwdziałania dyskryminacji.

Warsztaty pod nazwą Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja mają na celu uświadamianie osobom w nich uczestniczącym, jak łatwo jest wpaść w pułapkę dyskryminacji. Wykonując proste ćwiczenia w grupie uczestnicy mogą samodzielnie odkryć, jakimi stereotypami posługują się na co dzień. Korzystając z tego rodzaju uproszczeń bardzo łatwo przejść do uprzedzeń, które w kolejnej fazie prowadzić mogą do dyskryminacji drugiego człowieka.

Głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom integracji i rozwoju osobistego oraz stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy. Organizatorzy zachęcają do aktywnego reagowania na przejawy dyskryminacji, skłaniają do postawy, która przejawia się w  umiejętności rozmawiania oraz w świadomości swojej kultury i szacunku wobec inności.

Szkolenie organizowane jest przez Zespół ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

http://wielokultury.wroclaw.pl/?q=pl/szkolenie/stereotypy_uprzedzenia_dy...

 

Dzień Życzliwości

Kampania społeczna prowadzona od 2006 roku. Celem akcji jest propagowanie pozytywnych postaw w relacjach międzyludzkich oraz budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta ludzi życzliwych.

W 2013 roku hasłem przewodnim kampanii było: „Tolerancja to za mało”, a w 2014 roku: „Posłuchaj, porozmawiaj, postaraj się zrozumieć...”.

Działaniami podejmowanymi w ramach Dnia życzliwości są: happeningi (ekograffiti, akcja „różowe okulary”, darmowe przytulanie, życzliwy autobus, życzliwe donosy, flash mob – taniec życzliwości,  itp.), wykłady, debaty, spotkania integracyjne, pogadanki, konkursy, warsztaty, wystawy, gry miejskie, akcje charytatywne, koncert finałowy, filmiki promujące życzliwe postawy, wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu śladami wrocławskich legend, akcja „Pokoje Życzliwości” – oferta jest więc wielopłaszczyznowa i bardzo rozbudowana.

Projekt na stałe zapisał się w kalendarzach pod datą 21 listopada i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, angażując coraz więcej instytucji publicznych. Do akcji dołączają również inne miasta (Kraków, Rzeszów, Gdańsk, Łańcut, Grudziądz, Bielsko-Biała, Opole, Poznań). Impreza adresowana jest do szerokiego grona odbiorców i integruje społeczność lokalną.

http://www.wroclaw.pl/dzien-zyczliwosci/

 

Wrocławskie Dni Wzajemnego Szacunku

Wydarzenie, organizowane przez Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej oraz Fundację Bente Kahan, upamiętniające tragiczne wydarzenia Nocy Kryształowej.

Znalezione obrazy dla zapytania dni wzajemnego szacunku wrocław

Centralnym punktem Wrocławskich Wzajemnych Dni Szacunku jest symboliczny Marsz Wzajemnego Szacunku organizowany w rocznicę Nocy Kryształowej. Uczestnicy Marszu spotykają się pod Synagogą Pod Białym Bocianem by razem przejść ze świecami w miejsce dawnej synagogi przy ul. Łąkowej spalonej w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku i złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary tamtych wydarzeń. W Marszu biorą udział przedstawiciele władz państwowych, miejskich, Gminy Żydowskiej i Ambasad (m.in. Izraela, Niemiec, Szwecji). 

Wrocławskie Dni Wzajemnego Szacunku to także wydarzenia artystyczne: wystawy, spektakle, koncerty, wykłady z udziałem gości zagranicznych oraz pokazy; które mają promować ideę wzajemnego szacunku, poszanowania drugiego człowieka i tolerancji.

„Nocą Kryształową” określa się pogrom Żydów, do którego doszło w Niemczech w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. Zamordowano wówczas 91 Żydów, zniszczono ich mienie oraz liczne synagogi i cmentarze. We Wrocławiu podpalono Nową Synagogę (Neue Tempel), która stała przy dzisiejszej ul. Łąkowej. Zdemolowano także liczącą 160 lat Synagogę Sklowera przy Goldeneradegasse i Synagogę Krajową przy dzisiejszym pl. Muzealnym. Splądrowaną Synagogę Głogowską przy Gartenstrasse (dziś ul. Piłsudskiego) można było za opłatą zwiedzać. Wszystkie sklepy żydowskie zostały splądrowane. Aresztowano setki niewinnych ludzi.

http://fbk.org.pl/new/projekty/dni-wzajemnego-szacunku/

 

Poznaj Inną Kulturę - Wrocławski Most Tolerancji

„Poznaj Inną Kulturę- Wrocławski Most Tolerancji” to projekt organizowany przez Fundację „Sztuka, Zdrowie, Tolerancja”, która jest prowadzona przez kubańskiego muzyka Jose Torresa. Zadaniem projektu jest kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur. Inicjatywa ma na celu podniesienie jakości życia ludzi, którzy z problemami rasizmu i ksenofobii muszą walczyć na co dzień.

W ostatniej odsłonie projektem zostało objętych 50 szkół i ok.10 tys. dzieci – w spotkaniach brali udział obcokrajowcy, którzy z własnej perspektywy opowiadali o życiu we Wrocławiu, o tym co ich w naszym mieście spotkało, także o niemiłych incydentach, które były ich udziałem. W ramach akcji „Poznaj Inną Kulturę – Wrocławski Most Tolerancji” miały miejsce różne inicjatywy: nie tylko edukacyjne działania w szkołach, ale także integracyjne i otwarte wydarzenia artystyczne.

- Ponieważ jestem muzykiem, postanowiłem wykorzystać w naszym projekcie doświadczenia muzyczne. Program „Wszyscy w jednym rytmie” opierał się na porównaniu z orkiestrą, w której każdy instrument jest inny, ale wszystkie tworzą jedną całość. Podobnie może być w społeczeństwie. Jesteśmy różni, ale jednocześnie możemy bez konfliktów żyć obok siebie – mówi Torres.

Kategorie: 

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.