-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Tolerancja

Tolerancję możemy rozumieć jako gotowość jednostki do zaakceptowania prawa każdego człowieka do bycia innym. Taka akceptacja oznacza także szacunek dla opinii innych ludzi, nawet gdy są one przeciwne do tych, które sami posiadamy i wygłaszamy. Tolerancja to też wolność od uprzedzeń.


Tolerancję można w sobie kształtować – można stawać się bardziej tolerancyjnym, co sprowadza się do poznawania nowych sposobów zachowania, myślenia i odczuwania. Postawy nietolerancji rodzą się często ze strachu, poczucia zagrożenia czy z gniewu – takie uczucia prowadzą do powstawania uprzedzeń i w konsekwencji nie pozwalają na tolerowanie czyjejś odmienności.


Granice tolerancji wyznacza w naturalny sposób godność drugiej osoby – nie mogą być tolerowane takie opinie i zachowania, które naruszają prawa innego człowieka, obrażają go lub dyskryminują.


Tolerancja jest postawą aktywną – oznacza szacunek, akceptację i umiejętność doceniania różnorodności kulturowej całego świata. Może odnosić się zarówno do jednostki, jak i do grupy lub państwa. Ma ona także ścisły związek z prawami i wolnościami człowieka, które są zabezpieczane zarówno w aktach prawnych, jak również dzięki działalności organizacji wspierających i egzekwujących ich realizację.


Opracowane na podstawie J. Ambrosewicz-Jacobs „Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych”.

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.