• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Partnerzy

Wrocławskie Centrum Integracji – celem działania Wrocławskiego Centrum Integracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Działalność WCI uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy.

Adres strony: www.wci.wroclaw.pl

logo1

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych –  Przygotowuje uczniów do odnoszenia sukcesów w pracy, życiu, ponieważ kształci ludzi odpowiedzialnych i przedsiębiorczych, twórczych i ambitnych, samodzielnych i umiejących pracować w grupie. Wyposaża ich w umiejętności i wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia lub podjęcia przyszłej pracy. Uczniowie mają poczucie własnej godności, znają przepisy i przestrzegają prawa, respektują również odmienne postawy i zachowania innych. Szkoła tworzy optymalne warunki kształcenia i wychowania, a także ciągłego rozwoju ucznia. Szkoła jest otwarta i demokratyczna. W pracy biorą udział zarówno uczniowie , jak i nauczyciele oraz rodzice. W kontaktach interpersonalnych panuje partnerstwo i życzliwość. W swojej działalności i rozwoju szkoła wspierana jest przez władze oświatowe i samorządowe.

Adres strony: www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl 
homepage

 

Fundacja Dom Pokoju – misją fundacji  jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej historii i tożsamości, tolerancyjnego, otwartego na dialog i przede wszystkim zdolnego do wyrażania siebie i obrony własnych wartości i godności innych ludzi (civil courage), aktywnie uczestniczącego w życiu świata jak i lokalnej społeczności. Najważniejszym aspektem tej misji jest akcentowanie znaczenia relacji między człowiekiem a wspólnotami, w których funkcjonuje, oraz ukazywanie, w jaki sposób instytucje publiczne pomagają lub powinny pomagać we właściwym ich kształtowaniu. Od 2008 roku Fundacja jest podmiotem organizującym dyskusję nt. rewitalizacji społeczno-gospodarczej jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic Wrocławia – Nadodrza realizując projekty dotyczące dziedzictwa i tożsamości, poprzez animację lokalnej społeczności i konsultację projektów Gminy Wrocław.

Adres strony: www.dompokoju.org

!_crop_l19_logo_hop_full

Stowarzyszenie Diversja jest koordynatorem projektu Żywa Biblioteka Wrocław. Stowarzyszenie zostało założone w 2012 roku przez osoby, które od 2007 roku realizowały projekt Żywa Biblioteka we Wrocławiu. Celami Diversji jest działalność edukacyjna skierowana do młodzieży i osób dorosłych, w duchu takich wartości jak demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość. Nasza dotychczasowa działalność skupia się na realizacji Żywych Bibliotek oraz warsztatów i szkoleń im towarzyszących.

 
ŻB logo
                                                                                                                     
 
Stowarzyszenie Semper Avanti – powstało w 2001 r. Początkowo byliśmy grupą młodych ludzi szukającą sposobu na poznanie rówieśników z innych krajów, promowanie tolerancji i zrozumienia. Podczas trwania naszej przygody – zdobywając doświadczenie, poznając potrzeby i pragnienia otaczających nas ludzi – ewoluowaliśmy. Poszerzyliśmy zakres działań, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, jednak w centrum naszej uwagi i naszych działań pozostały problemy polskiej młodzieży.
Dziś nasze działania podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – budujemy zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomagamy im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.
2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspieramy młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.
3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promujemy ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.
Adres strony: www.semperavanti.org
SemperAvanti-red
 
Fundacja – sztuka, zdrowie, tolerancja – po latach działań na rzecz zainteresowania, wiedzy i tolerancji  w stosunku do innych kultur, pomocy i wsparcia obcokrajowcom a zwłaszcza kubańskim emigrantom,  Iza i Jose Torres w październiku 2008 roku zakładają Fundację SZTUKA ZDROWIE TOLERANCJA, która podejmie i będzie kontynuować ich wieloletnią działalność z jeszcze większą siłą. Celem ich jest przede wszystkim budowanie pomostu pomiędzy różnymi, czasem skrajnie odmiennymi kulturami, przede wszystkim poprzez sztukę – muzykę i taniec!

Adres strony: www.torres.com.plfundacja SZTMuzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe mieści się w starej willi przy al. Kasprowicza 24 we Wrocławiu, w sąsiedztwie kościoła św. Antoniego oraz zakonu Franciszkanów. Budynek został zakupiony przez Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, pod patronatem którego Centrum prowadzi swoją działalność. Centrum muzułmańskie jest miejscem otwartym dla wszystkich. Oprócz modlitw piątkowych odbywają się tu również przeróżne wydarzania kulturalno-artystyczne tj. np. coroczne „Dni Kultury Muzułmańskiej” czy cykliczne spotkania wielokulturowe ale też imprezy okolicznościowe, warsztaty artystyczne, akcje charytatywne, których centrum jest organizatorem bądź partnerem i wtedy może służyć jako miejsce zbiórki odzieży, żywności itp. Mają tu również miejsce wykłady oraz konferencje naukowe, lekcje muzealne, które są projektem mającym na celu przybliżenie kultury i tradycji muzułmańskiej dzieciom i młodzieży Wrocławskich szkół, a w parterowym pawilonie na podwórzu mieści się klub młodzieżowy, który spełnia różnorakie funkcje, np. rekreacyjną lub sali wykładowej itp. Istnieje możliwość okazjonalnego wynajmu pawilonu, ogrodu oraz innych pomieszczeń centrum.

W Centrum ma swoją siedzibę:
1. Liga Muzułmańska w RP oddział we Wrocławiu.
2. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich oddział we Wrocławiu.
3. Redakcja czasopisma As-Salam.
4. Instytut Studiów nad Islamem.
5. Wydawnictwo i księgarnia książek mzułmańskich „Awerroes”.
6. Szkoła języków obcych „Awicenna”
7. Szkoła Muzułmańska dla dzieci i młodzieży, w której odbywają się lekcje religii. Centrum otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-15.00.
Adres strony: www.islam.net.pl 
 
MCKO big
 
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej “Pieśń Kozła” działa od roku 2002 w obszarze sztuki I edukacji. Głównym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej w sferze teatru i muzyki, prowadzenie edukacji poprzez sztukę oraz promowanie i wspieranie innych artystów, twórców, a także społeczności, których tradycje są zagrożone oraz promowanie szacunku, akceptacji i wzajemnego zrozumienia między przedstawicielami różnych kultur.

Prowadzone działania:

Untitled-1

Stowarzyszenie Żółty Parasol od 2008 roku działa na rzecz mieszkańców osiedla Ołbin znajdującego się w śródmieściu Wrocławia, jednego z największych miast w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności stowarzyszenie w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz młodzieży (założone w 2008 roku Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży) oraz seniorów (Klub Seniora Żółty Parasol działa od roku 2011). Z uwagi na stale rosnącą liczbę beneficjentów naszych działań w roku 2015 pozyskaliśmy od Gminy Wrocław nowy, 170m lokal w centrum miasta, w którym w listopadzie 2015 roku otwarte zostało Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne, spotkania z kulturą, zajęcia językowe, sportowe, prozdrowotne itp. Angażujemy się w poradnictwo prawne i obywatelskie, projekty międzykulturowe promujące postawę tolerancji i otwarcia na przedstawicieli innych kultur, przeciwdziałanie nienawiści i nierównościom społecznym. Nasze akcje mają charakter międzypokoleniowy, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 55 roku życia, jako że stanowią oni aż 29,9% tutejszej społeczności. Obecnie Klub Seniora Żółty Parasol zrzesza na stałe ok. 100 osób, którym umożliwiamy produktywne spędzanie wolnego czasu wyłaniając spośród nich liderów i wolontariuszy (sami założyli i prowadzą Bibliotekę Sąsiedzką, prowadzą sekcję tenisa stołowego, organizują kursy i konsultacje komputerowe itd. )

Adres strony: www.parasol.net.pl

logo

British Council    jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwiamy nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na całym świecie.  Realizujemy swoje cele w wielu obszarach. W Polsce prowadzimy działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, szkołach partnerskich w Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Prowadzimy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, których celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie.

Adres strony: www.britishcouncil.pl

pobrane

 
 Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. Rolą Przedstawicielstwa jest dostarczanie obywatelom i mediom informacji związanych z ważnymi unijnymi kwestiami, ale również informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli o sytuacji w kraju dotyczących politycznych, społecznych i gospodarczych przemian. Reprezentacja Komisji we Wrocławiu wsłuchuje się również w to, co do powiedzenia mają obywatele. Sieć współpracujących z Komisją Europejską w Brukseli instytucji, zapewnia współudział w podejmowaniu decyzji ważnych dla Europejczyków.Przedstawicielstwo organizuje serie debat publicznych, seminariów dotyczących kwestii, którymi na bieżąco zajmuje się Unia. Spotkania są bezpłatne i otwarte na każdego obywatela. Są możliwością udziału Polaka – Europejczyka w życiu Unii Europejskiej. To również szansa spotkania z czołowymi politykami, eurodeputowanymi, ekspertami wielu dziedzin, urzędnikami Komisji oraz dziennikarzami. Przedstawicielstwo udostępnia bezpłatne publikacje dotyczące Unii Europejskiej, specyficzne dane i ekspertyzy. Śledź nas w serwisie Twitter @EUinWroclaw. 

Spotkania w Domu Europy
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wraz z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego oraz Punktem Informacyjnym Unii Europejskiej organizuje wizyty młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych w Domu Europy (ul. Widok 10), w którym siedzibę mają wszystkie trzy instytucje. Młodzież w dostosowany edukacyjnie sposób ma możliwość poznania bliżej kompetencji instytucji unijnych oraz zakresu ich działalności. Uczniowie mogą m.in. wcielić się w rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, nauczyć się zasad, według których funkcjonuje Unia oraz poznać proces podejmowania decyzji.

Dom Europy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Zapraszamy!

Adres strony: www.ec.europa.eu/polska/wroclaw/zapowiedzi/index_pl.htm 

logo_ce-pl-rvb-hr

 

UNIWERSYTET SWPS Wrocław –  to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Od 18 lat Uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów. SWPS oferuje studia humanistyczne na kilkunastu kierunkach, jak również studia doktoranckie i podyplomowe. W ramach programu Erasmus, Atlantis oraz Excellence in Mobility, a także innych umów międzynarodowych, współpracuje z ponad 70 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii. Ośrodek angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz obejmuje patronatem merytorycznym różne wydarzenia kulturalne.

Adres strony: www.swps.pl/wroclaw

logo_swps_wroclaw

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli –  powstało 1 stycznia 2001 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania WCDN jest miasto Wrocław.

WCDN jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, umożliwia im podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Działalność jednostki wzmacnia pozycję zawodową i prestiż nauczycieli.

W WCDN pracują doradcy metodyczni reprezentujący różne specjalności. WCDN jest ośrodkiem spełniającym różnorodne oczekiwania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Wrocławia od konsultacji indywidualnych po kursy kwalifikacyjne. Spełnia też rolę inspiratora i inicjatora wielu przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

WCDN jest jednym z największych na Dolnym Śląsku ośrodków doskonalenia. Jego atutem jest funkcjonowanie doradztwa przedmiotowego, bliskość i dostępność doradców. WCDN wspiera placówki oświatowe w realizacji ich zadań statutowych. Pomaga nauczycielom bezpośrednio w ich miejscach pracy. Doradcy metodyczni wspomagają nauczycieli w awansie zawodowym. WCDN posiada w swoim gronie wielu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego.

Jednostka wydatnie wspiera również władze samorządowe w budowaniu strategii rozwoju oświaty. Dla rozwoju dolnośląskiego środowiska oświatowego WCDN współpracuje m.in. z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz wydawnictwami.

Adres strony: www.wcdn.wroc.pl

wcdn_nowe_logo_zalfa_198_132

Wrocławskie Centrum Integracji – celem WCI jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Adres strony: www.wci.wroclaw.pl

Projekt WrOpenUp – Celem WrOpenUp jest promowanie otwartości wobec odmienności kulturowych. Zarówno władzom Wrocławia, jak i globalnym firmom, zarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i indywidualnym, zależy na tym, by Wrocław był miastem otwartym i wolnym od uprzedzeń. Tylko atmosfera wzajemnej akceptacji sprawi, że osoby wywodzące się z odmiennych kultur i narodowości będą chętnie odwiedzać to miasto i wzbogacać je. Projekt WrOpenUp pozwolił na zaangażowanie się zarówno ekspatów, jak i mieszkańców Wrocławia, którzy chcą prowadzić działania na rzecz otwartości. 

Adres strony: wropenup.plz17246271Q,WroOpenUp