-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Partnerzy

SWPS Wrocław - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Od 18 lat Uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów. SWPS oferuje studia humanistyczne na kilkunastu kierunkach, jak również studia doktoranckie i podyplomowe. W ramach programu Erasmus, Atlantis oraz Excellence in Mobility, a także innych umów międzynarodowych, współpracuje z ponad 70 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii. Ośrodek angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz obejmuje patronatem merytorycznym różne wydarzenia kulturalne.

Adres strony: www.swps.pl/wroclaw
  

 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Diversja jest koordynatorem projektu Żywa Biblioteka Wrocław. Stowarzyszenie zostało założone w 2012 roku przez osoby, które od 2007 roku realizowały projekt Żywa Biblioteka we Wrocławiu. Celami Diversji jest działalność edukacyjna skierowana do młodzieży i osób dorosłych, w duchu takich wartości jak demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość. Nasza dotychczasowa działalność skupia się na realizacji Żywych Bibliotek oraz warsztatów i szkoleń im towarzyszących. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe mieści się w starej willi przy al. Kasprowicza 24 we Wrocławiu, w sąsiedztwie kościoła św. Antoniego oraz zakonu Franciszkanów. Budynek został zakupiony przez Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, pod patronatem którego Centrum prowadzi swoją działalność. Centrum muzułmańskie jest miejscem otwartym dla wszystkich. Oprócz modlitw piątkowych odbywają się tu również przeróżne wydarzania kulturalno-artystyczne tj. np. coroczne "Dni Kultury Muzułmańskiej" czy cykliczne spotkania wielokulturowe ale też imprezy okolicznościowe, warsztaty artystyczne, akcje charytatywne, których centrum jest organizatorem bądź partnerem i wtedy może służyć jako miejsce zbiórki odzieży, żywności itp. Mają tu również miejsce wykłady oraz konferencje naukowe, lekcje muzealne, które są projektem mającym na celu przybliżenie kultury i tradycji muzułmańskiej dzieciom i młodzieży Wrocławskich szkół, a w parterowym pawilonie na podwórzu mieści się klub młodzieżowy, który spełnia różnorakie funkcje, np. rekreacyjną lub sali wykładowej itp. Istnieje możliwość okazjonalnego wynajmu pawilonu, ogrodu oraz innych pomieszczeń centrum.
 
W Centrum ma swoją siedzibę:
1. Liga Muzułmańska w RP oddział we Wrocławiu.
2. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich oddział we Wrocławiu.
3. Redakcja czasopisma As-Salam.
4. Instytut Studiów nad Islamem.
5. Wydawnictwo i księgarnia książek mzułmańskich "Awerroes".
6. Szkoła języków obcych "Awicenna"
7. Szkoła Muzułmańska dla dzieci i młodzieży, w której odbywają się lekcje religii. Centrum otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-15.00.
 
 
Tel.071/3255320 071/3260026 Email: centrum@islam.net.pl

 

 

Kalejdoskop Kultur jest inicjatywą dialogu międzykulturowego. Celem całorocznych działań jest edukacja na rzecz tolerancji, budowanie dialogu wśród grup etnicznych i narodowych, a także ochrona i promocja regionalnego folkloru opartego na wielokulturowości Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Punktem kulminacyjnym całorocznej działalności jest Festiwal Kalejdoskop Kultur będący integralną częścią Święta Wrocławia. Celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską. Festiwal angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku. Wieloletnia współpraca dolnośląskich mniejszości narodowych i etnicznych zaowocowała stworzeniem struktur formalnych w postaci fundacji pn. Kalejdoskop Kultur. Fundacja kontynuuje oraz rozwija współpracę i dialog zainicjowany deklaracją podpisaną przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych pn. Porozumienie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych „Kalejdoskop Kultur” z dn. 12 lutego 2009 roku.  

Kalejdoskop Kultur to przede wszystkim współpracujący w jego ramach ludzie, działający z pasją od wielu lat na rzecz promocji i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jeśli czujesz, że chciałbyś do nas dołączyć - prosimy o kontakt!

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.