• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Oferta

W nowym roku szkolnym 2015/2016 oferujemy następujące działania podnoszące kompetencje międzykulturowe i uczące otwartości we Wrocławiu. Każdy zainteresowany we Wrocławiu może zgłosić zapotrzebowanie na poniższe działania na koszt Gminy Wrocław po spełnieniu określonych warunków. Terminy umawiane są bezpośrednio z zespołem ds. dialogu międzykulturowego pod adresem wielokultury@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 77 24 949.

Wszystkie działania znajdujące się w naszej ofercie są finansowane ze środków Gminy Wrocław i bezpłatne dla odbiorców.

Jeśli masz ciekawy pomysł na nowe działanie, które możemy włączyć do oferty, prosimy o kontakt.

Aktualna oferta 2015/2016:

 1. dla pracowników jednostek Gminy Wrocław

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Warsztaty dla grup do 16 osób

   2. Wykłady dla grup powyżej 16 osób

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla grup do 16 osób

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich szkół podstawowych

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Wykłady dla nauczycieli i rodziców

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla uczniów

  3. Cyberbullying

   1. Warsztaty dla klas VI

  4. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla nauczycieli

  5. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich szkół gimnazjalnych

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Wykłady dla nauczycieli i rodziców

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla uczniów

  3. Cyberbullying

   1. Warsztaty uczniów

  4. Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści 

  5. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla nauczycieli

  6. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Wykłady dla nauczycieli i rodziców

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla uczniów

  3. Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści 

  4. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla nauczycieli

  5. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich przedszkoli

  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla rodziców

   2. Warsztaty dla pracowników przedszkola

  2. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla wychowawców

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich świetlic środowiskowych

  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla rodziców

   2. Warsztaty dla pracowników świetlicy środowiskowej

  2. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla wychowawców / opiekunów

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”   

 1. Warsztaty i spotkania dla Ambasadorów Dialogu – wg zapotrzebowania

 1. Dla chętnych mieszkańców i instytucji publicznych i komercyjnych

  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

  2. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

  3. Projekt Active Citizens

Ponadto zachęcamy do korzystania z oferty WCRS w sytuacjach konfliktowych poprzez zaproszenie mediatora do rozwiązywania konfliktów w swojej społeczności szkolnej czy sąsiedzkiej.