• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

O Projekcie


miedzykulturowiDLACZEGO WIELOKULTURY?

„Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież podlegają ciągłym zmianom i są bardzo dynamiczne. WIELOKULTURY przenikają się wzajemnie, tworząc całą sieć zjawisk. Określamy też te zjawiska słowem nieskomplikowanym, łatwym do zapamiętania i wymówienia – również dla osób, które dopiero uczą się języka polskiego.

CZŁOWIEK JAKO MIKROKULTURA

Wielokultury rozumiemy także w skali mikro. Każdy człowiek jest dla swoistą mikrokulturą, wielobarwną istotą, funkcjonującą w wielu kulturach jednocześnie i mającą swój jedyny w swoim rodzaju system wartości, który wpływa na jej zachowanie i sposób komunikacji. Chcemy w tym projekcie ułatwiać grupom i pojedynczym mieszkańcom Wrocławia zrozumienie siebie samych, siebie nawzajem, umożliwić i usprawnić dialog oraz współpracę.

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY JEST WAŻNY

Mogą w tym pomóc pytania, które zadajemy sobie i innym podczas naszych działań, np.: kim jestem? skąd pochodzę? w jakich kulturach funkcjonuję obecnie? co myślę o innych? jak się komunikuję?  jak mogę lepiej reagować w sytuacjach odmiennych kulturowo? jak tworzyć różnorodną społeczność opartą na szacunku i współpracy?

NASZA WIZJA

Naszym celem jest wrocławianin świadomy swojej mikrokulturowości*. Także świadomy swoich stereotypów i uprzedzeń wobec innych kultur, gotowy reagować na przemoc wynikającą z niewiedzy o innych, ale przede wszystkim umiejący rozmawiać mimo różnic i posiadający odpowiednią wiedzę o podstawowych zjawiskach związanych z różnorodnością kulturową współczesnego Wrocławia/świata. Dzięki podniesieniu wiedzy o sobie i innych łatwiej współpracować, a tym samym budować kapitał społeczny naszego miasta i razem stawać wobec wyzwań, które niosą ze sobą zmiany w świecie.

*Rozumianej jako wielość grup i ról społecznych w których funkcjonuje.

KORZYŚCI DLA WROCŁAWIAN

Jeśli poznamy i zaakceptujemy naszą różnorodność to staniemy się bardziej otwarci, a jednocześnie poczujemy się bezpieczniej i pewniej ze sobą. Nie będziemy obawiali się mówić otwarcie o tym, co nam przeszkadza, a tym samym zapobiegać możliwym konfliktom już w zarodku. Wrocław może być miastem otwartym i przyjaznym dla każdego. Bo każdy z nas jest inny i jedyny w swoim rodzaju.

O ZESPOLE

Funkcjonowanie grup i ludzi rozumianych jako wielokultury i mikrokultury to nasze główne zainteresowanie – wszystkie nasze działania są z tym bezpośrednio powiązane. Jako Zespół ds. dialogu kulturowego działamy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego od sierpnia 2014 roku. Ciągle rozwijamy się w oparciu o zgłaszane do nas potrzeby. Jesteśmy otwarci na dialog i cenne uwagi o tym, co możemy zrobić jeszcze lepiej.

DZIAŁANIA ZESPOŁU

Nasze działania związane są zarówno z budowaniem i ułatwianiem dialogu międzykulturowego (mediacje), jak również z walką z dyskryminacją – działamy prewencyjnie oraz interwencyjnie poprzez szkolenia, warsztaty, wystawy i konsultacje. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za edukację i bezpieczeństwo, ale też do chętnych mieszkańców i instytucji. Współpracujemy z doświadczonymi i zaangażowanymi ekspertami i partnerami, którzy działają we Wrocławiu na rzecz otwartości. Często u podstaw dyskryminacji czy uprzedzeń leży niewiedza. Duży nacisk położyliśmy zatem na projekty edukacyjne realizowane w szkołach, bo uświadamianie młodzieży, czym jest nietolerancja i do czego może prowadzić, jest kluczowe dla wypracowania w przyszłości postawy otwartości.

Projekt „Wielokultury” jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostkę Gminy Wrocław. Wrocław od lat realizuje wiele innych działań (prezentacja  „Wielokulturowy Wrocław”), które na stałe wpisały się w krajobraz stolicy Dolnego Śląska i są inspiracją dla innych miast. Władze Wrocławia za swoje pomysły na rzecz integracji otrzymały w maju 2015 roku wyróżnienie  w konkursie Miasta Otwarte.

 Zachęcamy także do obejrzenia najnowszej prezentacji  Działania miasta na rzecz rozwoju kompetencji międzykulturowych

Media o nas