• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Szkolenie dla uczestników projektu WCI (18.7.2017 r.)

Dnia 19 lipca 2017 we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego odbył się warsztat antydyskryminacyjny SUD (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja) przeznaczony dla grupy 30 uczestników projektu aktywizacji zawodowej prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Integracji. Uczestnicy w formie interaktywnych ćwiczeń poznali różnicę miedzy stereotypem a uprzedzeniem, a także dowiedzieli się jak działa mechanizm dyskryminacji. Ponadto mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń w tej tematyce i refleksji nad tym, jak można przeciwdziałać nierównemu traktowaniu w swoim otoczeniu. Warsztaty zostały przez uczestników ocenione bardzo pozytywnie. Zapraszamy także inne grupy z Wrocławia do wzięcia udziału w naszym warsztacie SUD.