• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

IV Targi Edukacji Międzykulturowej

Zapraszamy do udziału w IV Targach Edukacji Międzykulturowej, które ze względu na duże zainteresowanie w tym roku potrwają aż dwa dni. Celem Targów jest prezentacja organizacji i ekspertów działających na rzecz integracji i podnoszenia kompetencji międzykulturowych, a także integracja środowiska i osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej. Po raz drugi będzie to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym – z udziałem ekspertów i organizacji z Niemiec i z Czech.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m.in. inspirujące projekty dla placówek edukacyjnych we Wrocławiu, oferty szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, inicjatywy Gminy Wrocław i organizacji pozarządowych, a także prezentacje nowatorskich metod pracy na rzecz otwartości dzieci, młodzieży, cudzoziemców i mieszkańców naszego miasta. Moderatorem wydarzenia będzie Pan Steffen Möller – uczestnik programu „Europa da się lubić”.

Dla kogo?
Do uczestnictwa w Targach zapraszamy pracowników wrocławskich przedszkoli, szkół, wyższych uczelni i innych instytucji zajmujących się edukacją międzykulturową – nauczycieli, dyrektorów, wykładowców, edukatorów, bibliotekarzy, animatorów kultury oraz wszystkie osoby żywo zainteresowane tematyką edukacji międzykulturowej. Organizacje pozarządowe, muzea, instytucje kultury, szkoły etc. posiadające bezpłatną ofertę w zakresie edukacji międzykulturowej dla wrocławskich placówek zachęcamy do zaprezentowania swojej oferty w formie stanowiska i krótkiej prezentacji na forum. Zapewniamy stoliki
i krzesła. 

Tło powstania
Gmina Wrocław od dłuższego czasu wspiera działania z zakresu edukacji międzykulturowej. W 2014 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego powstał zespół ds. dialogu międzykulturowego. Zespół ten spotykał się z organizacjami pozarządowymi (tzw. spotkania UM-NGO) oraz z Ambasadorami Dialogu – nauczycielami chcącymi wdrażać idee dialogu międzykulturowego w swoich szkołach. Z tych spotkań zrodził się pomysł zorganizowania Targów Edukacji Międzykulturowej. 

Więcej informacji wkrótce.

Zapisy
Formularz zgłoszeniowy 

IV Targi Edukacji Międzykulturowej

7-8 marca 2018 r. w godz. 10:00-15:00

Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław 

Kontakt:
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl
tel. 71 772 49 49
Zespół ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego