• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Działania WCRS nagrodzone przez Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach

Działania WCRS nagrodzone przez Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach

Projekt „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego został wybrany jako dobra praktyka w konkursie zorganizowanym w ramach europejskiego projektu Just & Safer Cities for All prowadzonego przez Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security, EFUS).

„Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów jak i pedagogów, prowadzony
we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji. Sztafeta wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej nominowanej placówce odbył się wykład
na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów.

Opis wybranych działań znajdzie się w publikacji EFUS, która zostanie wydana w listopadzie 2017 r. Dziękujemy naszym partnerom za zaangażowanie w projekt i zapraszamy kolejne szkoły,
aby przyłączały się do naszej akcji.

 

Sztafeta gościła już w ponad 35 wrocławskich szkołach, a teraz będzie miała okazję również wystartować w innych miastach Europy!

 

Więcej o konkursie i inicjatywie EFUS / Just & Safer Cities for All po polsku można przeczytać tutaj: http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/just-and-safer-cities-for-all