Wyniki warsztatów ewaluacyjnych w ramach podsumowania Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego

01.08.2023
Strategia, WSDM
Zdjęcie przedstawia salę wykładową, w której na ścianie w lewej części zdjęcia wyświetlana jest prezentacja. Na prawo od obrazu prezentacji stoi kobieta prezentująca. Na pierwszym planie znajdują się słuchacze spotkania siedzący wokół stołów.

Po okresie obowiązywania Strategii nadeszła konieczność podsumowania: przyjrzenia się jakie założenia sprawdziły się, co udało się osiągnąć, a co wymaga innego ujęcia w nowym dokumencie.

Zapraszamy do lektury raportu z wynikami warsztatów ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach podsumowania Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022.

Po upływie czasu obowiązywania Strategii, w ramach międzysektorowych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich oraz Fundacji Dom Pokoju podsumowywaliśmy dotychczasowe działania w kontekście założeń całego dokumentu, jak i poszczególnych obszarów strategicznych – edukacja, integracja, bezpieczeństwo, współpraca.

Uczestnicy warsztatów koncentrowali się na działaniach, jakie w ich odczuciu sprawdziły się, co udało się osiągnąć, a co wymaga wzmocnienia i innego ujęcia w nowym dokumencie programowym.. W raporcie podsumowującym przedstawiono przykłady dobrych praktyk oraz zawarto rekomendacje na przyszłość.

Dziękujemy autor(k)om raportu – Tadeuszowi Mincerowi (FEPS), Dorocie Whitten i Mai Zabokrzyckiej (Fundacja Dom Pokoju) za przeprowadzenie warsztatów oraz przygotowanie poniższego dokumentu.

Dziękujemy także za obecność i zaangażowanie wszystkim uczestnikom i uczestniczkom warsztatów ewaluacyjnych.

—————————————————————————————————————-

Link do Raportu z wynikami warsztatów ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach podsumowania WSDM

Podstrona o Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022

Powiązane wiadomości