Głos organizacji migranckich na grudniowym „Wspólnie o Międzykulturowości”

22.12.2023
WSDM, Współpraca międzysektorowa
Zdjęcie przedstawia wnętrze sali konferencyjnej Centrum na Przedmieściu,na środku na scenie siedzą uczestnicy spotkania, przedstawiciele grup migranckich. W tle jest prezentacja wyświetlana na rzutniku.

To było ostatnie w tym roku, ale bardzo owocne spotkanie sieciujące w ramach cyklu „Wspólnie o międzykulturowości”. 13 grudnia br. o swojej działalności, wyzwaniach, potrzebach i planach opowiadali przedstawiciele wrocławskich organizacji migranckich działających na rzecz swoich społeczności i dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Po dwóch edycjach online, spotkaliśmy się na żywo. W CAL-u Centrum na Przedmieściu głos zabrały organizacje migranckie, aktywiści i aktywistki działający na rzecz społeczności z Nigerii, Kamerunu, Ukrainy czy krajów arabskich.

Zebranych przywitał wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński: – Rozmawiamy o Wrocławiu jako o mieście, które ma włączać i integrować nowo przybyłych. To 25% mieszkańców miasta, to też ogrom wyzwań; nie problemów, ale wyzwań, nad którymi pracujemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Z wielokulturowości miasta spotkań czerpiemy siłę, która jest kołem napędowym rozwoju Wrocławia – mówił.

Głos zabrali też zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia Jacek Pluta, Marta Majchrzak, Zastępca Dyrektora ds. projektów międzysektorowych Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz prezeska DFOP Maria Mika. O działaniach Centrum na Przedmieściu opowiedzieli przedstawiciele DFOP.

Młode fundacje, różnorodne wyzwania

Na spotkaniu swoją działalność przedstawiały głównie organizacja młode, które swoją działalność rozpoczęły w ostatnich latach, i których parasolem wsparcia otoczyła Fundacja „Umbrella”. Działalność organizacji to m.in. skutek pełnoskalowej agresji Rosji w Ukrainie i przyjazdu do Polski znacznej liczby migrantów, nie tylko pochodzenia ukraińskiego.

O swoim doświadczeniu opowiadali: Leopold Bienvenu Tegueu (Camer – Connect – Poland), Julia Bogusławska (Ukrainka w Polsce), Serhii Zhovtonozhenko (Fundacja UANITED), Eliza Szul i Debora Mojisola (Fundacja R.E.M.A) i Sufian Kayyal (Wrocławska Fundacja Współpracy z Krajami Arabskimi Marhaba Bolanda.

Wsparcie, kontakty i sieciowanie, fundusze, czasem lokal na działalność – to potrzeby organizacji które się prezentowały na spotkaniu. Osoby reprezentujące potrzeby migrantów mówili o przeszkodach, zwłaszcza w załatwianiu urzędowych spraw, jakimi są np. bariera językowa czy długotrwałość procedur legalizacji pobytu i innych. Wszyscy podkreślają też, że liczą na rozwiązania i wyzwania, przed którymi stoi nowy rząd. Polityka migracyjna czy procedury – to wszystko zależy od władz na szczeblu wojewódzkim czy rządowym.

Dyskusje i priorytety działań

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele wielu organizacji instytucji m.in. Fundacji Ukraina, Fundacji PTACH, miejskiego punktu informacji dla migrantów/tek i uchodźców/czyń informacji WCRS WroMigrant, Stowarzyszenia Nomada, Kultury Równości, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Centrum Praw Kobiet i wielu innych. W czasie dyskusji rozmawiano o wyzwaniach – skali konfliktów rówieśniczych i i przejawów dyskryminaccji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wykluczeniu migrantów w wieku senioralnym, edukacji, barierach w partycypacji grup migranckich.

W dalszej części spotkania był czas wzajemne poznanie się i wymienianie się kontaktami.

Grudniowe spotkanie w Centrum na Przedmieściu było czwartym i ostatnim w 2023 – cykl kontynuujemy w 2024. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za obecność, zaangażowanie i wkład w dyskusje.


Weź udział w kształtowaniu cyklu „Wspólnie o Międzykulturowości” w 2024

Swoją opinię na temat cyklu “Wspólnie o Międzykulturowości”. m.in. tematach i kierunkach działań w 2024 można wyrazić za pomocą formularza online do końca grudnia 2023.


Notatka ze spotkania 13 grudnia

Notatka ze spotkania jest dostępna pod linkiem: Notatka ze spotkania 13 grudnia


Organizatorem spotkania jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP).

Powiązane wiadomości