„Wspólnie o międzykulturowości” #2 o wymianie wiedzy i informacji – po spotkaniu

31.10.2023
Współpraca międzysektorowa
Zdjęcie przedstawia widok spotkania na zoom, na którym widoczne są miniaturki osób uczestniczących w spotkaniu online.

W obszarze wymiany informacji nie ma złotej recepty – kluczowe jest budowanie relacji i zaufania, a także regularne sieciowanie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. 11 października 2023 r. odbyło się drugie z cyklu spotkań sieciujących organizacje i osoby działające w obszarze dialogu międzykulturowego „Wspólnie o międzykulturowości”.

______

Punktem wyjścia spotkania były wyzwania i zagadnienia sygnalizowane przez uczestników pracy stolikowej w obszarze Współpraca podczas inauguracji cyklu 14 września b.r. W odpowiedzi na zaproponowane wątki do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli/lki wrocławskich organizacji i instytucji, którzy podzieli się inspirującymi praktykami, doświadczeniami i wykorzystywanymi narzędziami w zakresie współpracy i komunikacji.

O miejskich platformach informacji opowiedzieli przedstawiciele/lki zespołu Dialogu Międzykulturowego WCRS (zarządzającego stroną i profilem Wielokultury Wrocław), Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskie (ARAW) – wydawcy portalu i biuletynu Wroclaw.pl, oraz Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW)- opiekuna strefy partycypacji społecznej Wrocław Rozmawia.

O działaniach sieciujących i zrzeszających organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu opowiedziały przedstawicielki Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zaprosiły na wydarzenie Kongres Organizacji Pozarządowych (odbył się: 25 października br.) oraz wymieniły istniejące narzędzia sieciujące online, w tym stronę i grupę wro-ngo.

Przedstawiciele Fundacji Umbrella, prowadzącej miejski program wspierania inicjatyw pozarządowych Centrum Sektor3, opowiedzieli o m.in. ofercie edukacyjnej, mentorskiej dla organizacji i grup nieformalnych, a także o narzędziach komunikacyjnych: newsletterze czy portalu kulturalnym: cowewro.pl.

Przedstawicielka Sieci wrocławskich CALi przybliżyła strategię komunikacji sieci polegającą na budowaniu osobistych i pełnych zaufania relacji z mieszkańcami i podmiotami działającymi na osiedlu.

Przedstawicielki Wrocławskiego Instytutu Kultury i Wydział Kultury UMW opowiedziały o działaniach dotyczących dotarcia do nowych odbiorców działań instytucji wrocławskiej kultury, jakimi są nowi mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia. Zapowiedziano osobne spotkanie w tym obszarze.

Przedstawiciele WroMigranta (WCRS), stowarzyszenia Nomada (Miejsca Otwartego) i Fundacji Ukraina podali wiele wskazówek dotyczących promocji działań wśród różnorodnych grupa wielokulturowych (wielojęzycznych) – stawiając m.in. na dywersyfikację kanałów informacyjnych, wychodzenie poza działania online oraz budowanie osobistych relacji z liderami opinii ze środowisk migranckich.

W dyskusji po prezentacjach rozmawiano o potrzebach i propozycjach narzędzi pomocnych w sieciowaniu środowiska organizacji społecznych i instytucji.

Wychodzimy ze spotkania z wieloma pomysłami i inspiracjami podsuniętymi przez samych uczestników i uczestniczki. Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, zaangażowanie i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Zespołom FEPS i DFOP dziękujemy za współorganizację spotkania i wsparcie komunikacyjne. Tadeuszowi Mincerowi (FEPS) dziękujemy za moderację.

Kontakty, linki adresy i wskazówki znajdują się w Notatce ze spotkania i dyskusji na narzędziu Padlet.


SAVE-THE-DATE

Najbliższe spotkanie „Wspólnie o międzykulturowości” odbędzie się 15 listopada o godz. 10.00. Tematem rozmów będą wątki wymieniane podczas inauguracji cyklu przy stoliku „Wsparcie”.

Szczegółową agendę i formularz zapisowy podamy w najbliższych dniach..

Ostatnie spotkanie w 2023 przewidziane jest na 13 grudnia na żywo.

Zachęcamy do wpisania dat w kalendarzu!


Przydatne linki:

Notatka ze spotkania „Wspólnie o międzykulturowości” – 11 października 2023

Rezultat pracy warsztatowej (Padlet) – „Wspólnie o międzykulturowości” – 11 października 2023


Organizatorem spotkania jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP).

Powiązane wiadomości