Edukacja międzykulturowa

Edukacja międzykulturowa we Wrocławiu

Wspieranie edukacji jest jednym z najważniejszych filarów Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego (2018-2022). Pod pojęciem edukacji mieści się bardzo wiele  - od działań edukacyjnych dzieci i dorosłych, realizowanych przez szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, zakłady pracy, urzędy – przez komunikację w przestrzeni miasta i w mediach – po integrację między mieszkańcami/ami, przeciwdziałanie mowie nienawiści i budowanie wspólnoty niezależnie od miejsca pochodzenia.

Międzykulturowość we Wrocławiu traktujemy nie jako stan, lecz proces, którego kierunki i rezultaty zależą przede wszystkim od nas: mieszkańców miasta.

We Wrocławiu, od lat wdrażane są projekty edukacyjne oraz działania międzykulturowe. Poznaj niektóre z nich:

Ambasadorzy/rki Dialogu

Ambasadorzy/rki Dialogu to miejski projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie kompetencji międzykulturowych, pogłębianie zainteresowania tematyką otwartości, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie atmosfery dialogu w placówkach edukacyjnych wśród kadry pedagogicznej.

Ambasadorzy/rki Dialogu pełnią rolę reprezentantów swojej instytucji, biorąc udział w warsztatach, wyjazdach i wizytach studyjnych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, podczas których wymieniają się dobrymi praktykami, a także zdobywają wiedzę i inspirację do nowych działań. Uczestnicy/czki projektu uzyskują wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i międzykulturowo poprzez kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w kraju i za granicą.

Więcej o projekcie możesz przeczytać tutaj.

dialogopolis_10.06.22_fot_jerzywypych-17
Zdjęcie przedstawia scenę z klasy skzoły podstawowej. W tle pod tablicą stoi nauczycielka. Na pierwszym i drugim planie widzimy sylwetki dwóch uczniów.

Klasy przygotowawcze

Klasy przygotowawcze zainaugurowano we wrocławskich szkołach w 2019 roku, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia rodziców dzieci obcojęzycznych przyjeżdżających do Wrocławia. Program powstał z inicjatywy wrocławskich edukatorów we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Oferta kierowana jest do dzieci obcojęzycznych – w tym dzieci obcokrajowców oraz dzieci powracających do Polski z emigracji. W klasie przygotowawczej uczniowie mają większą liczbę zajęć z języka polskiego. Uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych. Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych, poznają miasto. Jednocześnie dziecko nie traci roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego poziomu.

We Wrocławiu działają 62 oddziały przygotowawcze w 24 szkołach na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (stan na grudzień 2022).  Informacji na temat zapisów do klas przygotowawczych udziela Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Asystentura międzykulturowa

Asystenci/ntki międzykulturowi/e to osoby, których zadaniem jest wspieranie uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach. Ich praca polega na pomocy dzieciom w nauce oraz integracji ze społecznością szkolną, wsparciu kadry pedagogicznej oraz pośredniczeniu w kontaktach między rodzicami a szkołą.

Pierwsze asystentki międzykulturowe rozpoczęły pracę we wrocławskich szkołach w 2018 roku. W ramach projektu reSTART finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, fundacja Kalejdoskop Kultur zrealizowała w 2020 pilotażowy projekt: Szkoła asystentów międzykulturowych, w wyniku którego kandydaci/tki na asystentów zostali przeszkolone/eni do pełnienia funkcji wspierających w szkołach i pilotażowo zatrudnieni w szkołach. Więcej o asystenturze w ramach projektu reSTART na  stronie projektu.

Obecnie liczba asystentów/ek w szkołach stale rośnie, dzięki współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci (UNICEF) oraz szkoleniom przygotowanym przez fundację Kalejdoskop Kultur.

dialogopolis_10.06.22_fot_jerzywypych-34
Zdjęcie przedstawia popiersie osoby w szarek bluzie, trzymająca w rękach dwie publikacje zatytułowane: Pakiet startowy.

"Pakiet startowy" czyli ABC polskiej szkoły

„Pakiet startowy” to publikacja dla dzieci, które rozpoczynają naukę w polskiej szkole oraz ich opiekunów. Znajdą oni w niej informacje dotyczące codzienności w polskiej szkole (m.in. czym jest świetlica szkolna, jak wygląda strój galowy, czy jaka skala ocen obowiązuje w polskich szkołach). Poradnik zawiera także słowniczek pojęć szkolnych oraz wzory dokumentów przydatnych w czasie roku szkolnego, np. zgody czy zwolnienia. Publikacja została wydana przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i powstała we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wydanie drugie (2022) zostało przygotowane w 3 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Broszura jest bezpłatna i dystrybuowana do wrocławskich szkół podstawowych oraz dostępna w Przejściu Dialogu.

Cyfrową wersję materiałów można pobrać na podstronie Publikacje.