Jaka ma być lokalna polityka integracyjna? – weź udział w konsultacjach społecznych

06.05.2022
Dialogopolis, Strategia, Współpraca międzysektorowa

Jednym ze sposobów wyrażenia opinii w trwających konsultacjach jest udział w spotkaniu stolikowym. Czym jest takie spotkanie i jak wziąć w nim udział? Zachęcamy, by przeczytać poniższe informacje.

2 czerwca 2022 r. (czwartek), podczas Dialogopolis’22, odbędzie się spotkanie stolikowe. Same rozmowy zaplanowano w godzinach 12:30–14:30, warto jednak być wcześniej ze względu na program przewidziany tego dnia:

9.30–10.30 – Śniadanie
10:30–12.00 – Miasto przyjmujące. Podsumowanie działań instytucji, organizacji i wolontariatu
12.00–12.30 – Przerwa kawowa
12.30–14.30 – Spotkanie stolikowe
14.30–15.30 – Lunch
15.30–17.30 – Podsumowanie stolików i debata: Lokalne polityki migracyjne. Ekspercka debata dotycząca lokalnych polityk migracyjnych i integracyjnych.

Zaplanowano rozmowy na następujące tematy:

  1. Edukacja międzykulturowa w środowisku dzieci i młodzieży: Jakie działania są najskuteczniejsze w procesie integracji? Jakie wymagają wsparcia? Co pomaga, a co przeszkadza w integracji środowisku szkolnemu?
  2. Wolontariat jutra: Jak wykorzystać wyjątkowe w historii zaangażowanie wolontariuszy/ wolontariuszek we wsparcie osób przyjeżdżających z Ukrainy? Jak tę wyjątkową aktywność przekuć w długofalowe zaangażowanie? Czego potrzebują wolontariusze/ wolontariuszki, organizacje pozarządowe, instytucje, uchodźcy/ uchodźczynie, żeby skutecznie wspólnie i konsekwentnie razem budować lokalne społeczeństwo obywatelskie?
  3. Miejsce zamieszkania i rynek pracy: Jakie działania mogą usprawnić proces zamieszkiwania (w tym: organizacja miejsc zakwaterowania zbiorowego oraz najmu lokali mieszkalnych)? Aktywność zawodowa w procesie usamodzielniania.
  4. Partycypacja społeczna: Jak skutecznie włączać migrantów/ migrantki i uchodźców/ uchodźczynie w lokalne procesy społeczne? Jak włączać ich/je w planowanie strategiczne?
  5. Lokalność – sąsiedztwo: Jak tworzyć przyjazne warunki do spotkania? Jak angażować w aktywność lokalną we wspólnotach osiedlowych poprzez współtworzenie działań kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, społecznych i innych?
  6. Konflikty międzykulturowe: Jak skutecznie je rozwiązywać? Co pomaga w zapobieganiu im? Jakiego typu działania w tym obszarze powinny być wspieranie przez Miasto? Kto powinien być zaangażowany w ten proces?
    Udział w spotkaniu stolikowym jest możliwy po zapisaniu się (do 30 maja) poprzez następujący formularz: wroc.city/narada.

Organizatorem konsultacji społecznych jest Wrocław Rozmawia (Biuro Partycypacji Społecznej) wraz z FEPS, We współpracy z Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i zespołem WroMigrantPrzejście Dialogu oraz Wielokultury Wrocław w ramach Dialogopolis ’22: Miasto włączające. Dni dialogu i edukacji międzykulturowej. 2 – 10 czerwca.

Link do konsultacji: www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-jaka-ma-byc-lokalna-polityka-integracyjna

Powiązane wiadomości