Święto wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych

20.02.2024
Mniejszości narodowe i etniczne
Zdjęcie przedstawia uroczystość w sali muzeum etnograficznego - na śtodku stoi prezydent Jacek Sutryk, wokół w półkolu siedzą osoby uczestniczące w spotkaniu.

Piętnaście lat temu we Wrocławiu przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych podpisali porozumienie o współpracy Kalejdoskop Kultur. Na tym fundamencie kilka lat później powstała fundacja Kalejdoskop Kultur, w ramach której mniejszości działają wspólnie i tworzą społeczną tkankę naszego miasta.

Rocznicę podpisania porozumienia świętowano 19 lutego 2024 w Muzeum Etnograficznym (oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu) w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych mniejszości narodowych i etnicznych oraz instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu międzykulturowego.

Historia współpracy jest jeszcze dłuższa, bo sięga roku 2007, kiedy to samorząd Wrocławia zaprosił przedstawicieli wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych do współpracy, by promować kulturę i tradycje mniejszości we Wrocławiu. Jednym z przejawów tych działań był festiwal Kalejdoskopu Kultur.

Trudno zliczyć wszystkie inicjatyw, działania i przedsięwzięcia podejmowane w ramach podpisanego porozumienia. Wszystkim im od 15 lat przyświecają te same wartości – tworzenie miasta, którego mieszkańcy są świadomi swoich korzeni, tradycji i historii. Do stworzonego 15 lat temu porozumienia wciąż dołączają nowe organizacje, nie jest to więc historia z przeszłości, ale tętniący życiem konglomerat, który wciąż tworzy miasto spotkań.

Uroczystość, której gospodarzem był Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, była okazją do podziękowania za wkład w rozwój dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Podczas spotkania Prezydent Wrocławia wręczył podziękowania za działania w ramach Kalejdoskopu Kultur. Przyznał też Medale „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” Marioli Abkowicz, przewodniczącej Porozumienia Kalejdoskop Kultur i Elżbiecie Berendt, kierowniczce Muzeum Etnograficznego. Towarzystwo Miłośników Wrocławia uhonorowało Elżbietę Berendt Diamentem Wrocławia, a działaczy mniejszościowych: Igora Salamona, Musę Czachorowskiego, Michała Hrisulidisa i Dorotę Kozak-Rybską – Złotymi Odznakami TMW.

We Wrocławiu na przełomie XX i XXI wieku została powołana Dzielnica Wzajemnego Szacunku – 4 Wyznań, zainicjowała ją współpraca Gminy Żydowskiej, Cerkwi Prawosławnej, Kościoła Protestanckiego i Parafii Rzymskokatolickiej, w tym wspierane przez samorząd miejski warsztaty edukacyjne pod nazwą „Dzieciaki”, podczas których uczestnicy poznawali ww. religie.

W roku 2003 samorząd Wrocławia przystąpił do realizacji rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej, natomiast w roku 2007 – zaprosił do współpracy przedstawicieli  mniejszości narodowych i etnicznych w zespole merytorycznym. Zadaniem zespołu merytorycznego było ustalenie priorytetów dla przedstawicieli organizacji mniejszości, czyli diagnoza sytuacji i potrzeb mniejszości we Wrocławiu. 12 lutego 2009 roku przedstawiciele mniejszości zawarli pisemne porozumienia o współpracy, a 19 września 2014 – została powołana Fundacja Kalejdoskop Kultur. W roku 2016 Fundacja pozyskała lokal przy ul. Ruskiej 46 A, gdzie odbywają się działania wielokulturowe.

Od roku 2008 organizowany jest Festiwal „Kalejdoskop Kultur”, którego głównym zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu większościowemu Miasta znaczenia kulturowego mniejszości. Termin festiwalu  – podczas Święta Wrocławia  – został wybrany specjalnie, aby dorobek kultury mniejszości  w świadomości wrocławian zaczął  być elementem tożsamości Wrocławia. Odbyło się 12 edycji festiwalu.

Powiązane wiadomości

Na zdjęciu widać zespół dziecięcy na scenie ubrany na ludowo.

Wrocławska Kutia i Radosne Kolędowanie

Połowa stycznia to od ponad dwudziestu lat wyjątkowy czas spotkań dla wrocławskich…

Czytaj dalej