WroMigrantowe lato: 20 szkoleń oraz ponad 1000 konsultacji

21.09.2023
Przejście Dialogu, WroMigrant
Zdjęcie przedstawia zajęcia arteterapii w Przejściu Dialogu - przy długim stole siedzi kilkanaście uczestniczek wydarzenia. W lewym rogu stoi prowadząca mówiąca do zebranych.

Tegoroczne lato było pracowite dla konsultantek/ów zespołu WroMigrant. Podczas letnich miesięcy odbywały się konsultacje dla osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim (osobiste, telefoniczne, mailowe), a także szkolenia informacyjne i warsztaty artystyczno-integracyjne.

W ciągu trzech letnich miesięcy (czerwiec-sierpień) w ramach dyżurów członkowie zespołu przeprowadzili ponad 1000 nieodpłatnych konsultacji, udzielając wsparcia w różnych sytuacjach życiowych ponad 1750 osobom.

Wśród najczęściej omawiane tematów podczas konsultacji znalazły się:

  • ścieżki legalizacji pobytu w Polsce – 455 konsultacji
  • przekraczanie granicy z Polską – 299
  • uzyskanie, przywrócenie, zrzeczenie się statusu UKR – 285
  • poszukiwanie pracy, procesy zatrudnienia i rozwiązania umowy, warunki pracy i płacy – 205
  • ubieganie się o pomoc społeczną – 129.

Dodatkowo, zespół WroMigrant zorganizował 20 wydarzeń własnych i partnerskich, z których większość odbyła się w Przejściu Dialogu. Konsultantki WroMigranta szkoliły uczestników w zakresie procedur ubiegania się o ochronę międzynarodową, różne rodzaje zezwoleń na pobyt, uzyskania Karty Polaka itp. Wydarzenia te odbywały się w pięciu językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, angielskim oraz rosyjskim.

Aby odpowiedzieć na rosnącą potrzebę rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży zaczynających naukę w polskiej szkole, w sierpniu odbyły się spotkania informacyjne zatytułowane „Codzienność w polskiej szkole”. Podczas spotkań zespół wsparty przez asystentki międzykulturowe odpowiadał na pytania ukraińskich i białoruskich rodziców, których interesowały różnice w systemach edukacji, jak wygląda codzienność w polskiej szkole, szkolne tradycje i rytuały, a także kwestie programowe jak możliwości wsparcia uczniów obcojęzycznych w nauce. Jednym z najcenniejszych elementów tych szkoleń były wskazówki doświadczonych asystentek międzykulturowych: Aleksandry Kosior (szkoła podstawowa) oraz Antoniny Klymenko (szkoła ponadpodstawowa), których podpowiedzi na pewno przydały się 4 września.

Z myślą o młodzieży licealnej w Przejściu Dialogu zorganizowano spotkanie z Mirosławem Lebiedziem, kierownikiem miejskiego projektu Study in Wroclaw, który przedstawił ofertę wrocławskich uczelni wyższych oraz opowiedział o zasadach rekrutacji, organizacji studiów oraz opcjach dalszej ścieżki kariery. Aby wyposażyć młodych wrocławian i wrocławianki w przydatne kompetencje ekonomiczne, WroMigrantki zorganizowały młodzieżową edycję rozgrywek w CashFlow – specjalistycznej gry finansowej uczącej zarządzania własnymi pieniędzmi.

Dla osób zainteresowanym poszukiwaniem lub zmianą pracy zaproponowano szkolenie ze sztuki autoprezentacji. Trening przygotowały specjalistki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Warto wspomnieć, że konsultacje urzędu pracy odbywają się w Przejściu Dialogu cyklicznie.

Choć kluczowym zadaniem zespołu WroMigrant jest dzielenie się ważną informacją i wiedzą, ważne miejsce mają też spotkania sprzyjające rozmowom i rozwojowi osobistemu. Przebojem lata w Przejściu Dialogu stał się cykl spotkań arteterapeutycznych poprowadzony przez ukraińską psycholożkę Yanę Bezverkhnią.

„Jest nam niezmiernie miło dostać wiele pozytywnych opinii od uczestniczek. Spodziewamy się, że jesienna edycja też będzie się cieszyła popularnością” – Żanna Nogina.

Niebawem na profilach WroMigrant oraz Przejście Dialogu znajdzie się program na ostatni kwartał 2023 roku. Zachęcamy do obserwowania i dołączenia do naszych wydarzeń.

Powiązane wiadomości