„Wspólnie o międzykulturowości” #3 – o wsparciu migrantów/ek i uchodźców/czyń – 17.11

10.11.2023
Współpraca międzysektorowa
Grafika przedstawiająca zaproszenie na spotkanie sieciujące Wspólnie o międzykulturowości. Z lewej strony znajduje się kolaż realistycznych fragmentów zdjęć dłoni uformowanej jako schodek dla osoby na grafice (symbolizującej wsparcie). Na grafice znajdują się też inne elementy - dymki konwersacji, megafon, puzzle. Po prawej stronie tytuł i szczegóły spotkania

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzecim spotkaniu sieciującym instytucje, organizacje i osoby działające w obszarze dialogu międzykulturowego w ramach cyklu „Wspólnie o międzykulturowości”. Tematem spotkania będzie Wsparcie osób migranckich i uchodźczych.

Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się 17 listopada (środa) o 10:00-11:30. Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom.

Aktualizacja: z powodu nałożenia się terminu z konferencją “Różnorodność w miejscu pracy – wyzwania, szanse i dobre praktyki w biznesie, samorządzie i NGO” przesunęliśmy spotkanie na 17 listopada. 

Co wydarzy się na spotkaniu?

Na listopadowym spotkaniu pochylimy się nad częścią zagadnień, które zostały wskazane się podczas pracy stolikowej w obszarze Wsparcie (14 września b.r.).

Skupimy się przede wszystkim na formach pomocy i wsparcia socjalnego, z uwzględnieniem grup szczególnie narażonych na wykluczenie i dyskryminację.

Tematy poruszone w czasie spotkania

  • Wsparcie migrantów i uchodźców we Wrocławiu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  •  Ośrodki Czasowego Pobytu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Departament Spraw Społecznych, Wrocławskie Centrum Integracji, Operatorzy
  • Wsparcie psychologiczne migrantów i uchodźców – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Fundacja Kalejdoskop Kultur, Fundacja Non Licet, Fundacja Centrum Praw Kobiet
  • Wsparcie osób i szczególnie narażonych na dyskryminację i wykluczenie – Kultura Równości, Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania

Dla kogo?

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osó zajmujących się dialogiem międzykulturowym, działaniami integracyjnymi, edukacyjnymi oraz wsparciem migrantów/ek i działaniami dla społeczeństwa przyjmującego. Zapraszamy także te organizacje, liderów i liderki, które identyfikują się z tą tematyką i chciałyby włączyć się do działania.

Zgłoszenie

Spotkanie jest otwarte, obowiązuje zgłoszenie przez formularz na stronie Przejścia Dialogu (formularz na dole artykułu) do 16 listopada. Link do Zoom zostanie wysłany osobom zapisanym przez formularz w przeddzień spotkania.

Dziękujemy z góry za podzielenie się tą informacją z organizacjami i osobami zainteresowanymi tematem – można to zrobić udostępniając post na Facebooku lub przesyłając link do formularza.


Grudniowe spotkanie – Save-the-date

Ostatnie spotkanie odbędzie się 13 grudnia na żywo. Zapisz datę w kalendarzu!


Organizatorem spotkania jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP).

Powiązane wiadomości