Szkolenie dla osób wspierających migrantów i uchodźców

01.02.2022
WroMigrant

Zapraszamy na szkolenie o ochronie międzynarodowej, które odbędzie się 10 lutego o godz. 17:00 w Przejściu Dialogu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby zaangażowane w pomoc migrantom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, organizacje i nieformalne grupy wsparcia, osoby organizujące zbiórki dla osób przebywających w otwartych i strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem i chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat prawa o udzielaniu ochrony międzynarodowej w Polsce.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procedurą udzielania ochrony międzynarodowej w Polsce, aktami prawnymi regulującymi przyznawanie statusu uchodźcy oraz poszczególnymi etapami procedury. Aby wziąć udział w spotkaniu, napisz wiadomość na adres: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • czym jest i jak wygląda procedura udzielenia ochrony międzynarodowej?
 • kto może ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce?
 • czy określeń ochrona międzynarodowa i azyl można używać zamiennie?
 • jakie wsparcie przysługuje osobom w tzw. procedurze uchodźczej?
 • czy osoby w procedurze muszą przebywać w ośrodku dla cudzoziemców?
 • jak wygląda życie w ośrodku dla cudzoziemców i gdzie znajdują się te ośrodki?
 • czy osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mogą pracować?
 • czym jest detencja i jak działają ośrodki strzeżone dla cudzoziemców?
 • co dzieje się w przypadku otrzymania negatywnej decyzji w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej?
 • co dzieje się po przyznaniu ochrony międzynarodowej i jakie prawa przysługują uchodźcom?
 • czym jest IPI i jak długo trwa?

Szkolenie poprowadzi Magdalena Nazimek-Rakoczy, prawniczka punktu informacji WroMigrant we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz Stowarzyszenia Nomada z wieloletnim doświadczeniem w pracy z migrantami i uchodźcami. Język szkolenia: polski.

Powiązane wiadomości