Pierwsze spotkanie wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych

11.10.2023
Współpraca międzysektorowa
Zdjęcie przedstawiające kilkanaścioro uczestników spotkania w Przejściu Dialogu - na tle przestrzeni z roślinami.

Potrzeba spotkania i dialogu samorządu Wrocławia i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, określenie potrzeb oraz wypracowanie nowych form współpracy – to cele pierwszego spotkania przedstawicieli wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych, które odbyło się 10 października w Przejściu Dialogu.

Organizatorami spotkania było Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) we współpracy z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Związkiem Ukraińców w Polsce i Związkiem Karaimów Polskich.

Do Przejścia Dialogu przyszli przedstawiciele ustawowych mniejszości (ukraińska, karaimska, tatarska, żydowska, reprezentacja z ramienia Romów) oraz Grecy, a także przedstawiciele grup migranckich (białoruska, ukraińska) oraz osoby zaangażowane we współpracę z mniejszościami. 

Spotkanie otworzyła dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks, która zaznaczyła, że pandemia i wojna w Ukrainie przerwały dotychczasowa współpracę i teraz jest czas ją odbudować, wypracować nowe formuły spotkań. 

Marta Majchrzak, zastępca dyrektora ds. projektów międzysektorowych WCRS zasygnalizowała, że trwają prace nad nowym dokumentem strategicznym dotyczącym dialogu międzykulturowego we Wrocławiu, w której powinny znaleźć się zagadnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Dorota Kozak-Rybska przypomniała początki współpracy między różnymi kulturami we Wrocławiu, które sięgają połowy lat 90. ubiegłego wieku, a przypieczętowało je podpisanie w 2009 r. porozumienia Kalejdoskop Kultur zrzeszającego wrocławskie mniejszości narodowe i etniczne.  

Później głos zabrali przedstawiciele mniejszości i opowiedzieli o swojej działalności, problemach, ale też planach na przyszłość i bieżących wydarzeniach, które organizują. Komentowano również dane dotyczące przynależności narodowej i etnicznej z Narodowego Spisu Powszechnego 2021, które pod koniec września opublikował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mniejszości narodowe i etniczne stoją również przed nową rzeczywistością. Zgodnie podkreślano rolę edukacji i nauki języka ojczystego jako głównych elementów zachowania tożsamości narodowej i etnicznej, potrzebę wypracowania nowego formatu spotkań czy komunikacji. 

W najbliższym czasie odbędzie się kilka wydarzeń organizowanych przez wrocławskie mniejszości:

Kolejne spotkanie wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych zaplanowano na 21 listopada.

Powiązane wiadomości