Laboratorium Społeczne

Laboratorium innowacji społecznych w Przejściu Dialogu

„Laboratorium społeczne” to inicjatywa Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, zespołu Przejścia Dialogu powstała w 2023 roku.

Celem projektu jest umożliwienie studentom i studentkom wrocławskich uczelni okazji do testowania zdobytej wiedzy w praktyce i pracowania nad konkretnymi rozwiązaniami w obszarze działań integracyjnych i międzykulturowych w przestrzeni Wrocławia.

Projekt Laboratorium Społeczne jest realizowany w partnerstwie z wrocławskimi ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami zaangażowanymi w dialog międzykulturowy.

W semestrze akademickim 2023/24 w Laboratorium biorą udział studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grafika przedstawiająca projekt Laboratorium Społeczne, po lewej stronie jest napis projektu, po prawej kolaż ze zdjęciem placu zabaw na blokowisku, trzepakiem, sylwetkami 3 osób i elementami dekoracyjnymi.

Istotą projektu jest stworzenie okazji do współpracy środowiska akademickiego, przede wszystkim studentów, z praktykami prowadzącymi działania międzykulturowe m.in. w organizacjach pozarządowych czy centrach aktywności lokalnej.

Projekt z założenia jest interdyscyplinarny, a udział mogą wziąć studenci wszystkich kierunków zainteresowani tematyką międzykulturowości

Kultura podwórkowa w praktyce

W pierwszej odsłonie projektu, podczas zimowego semestru studenci/ki antropologii kulturowej UWr pod kierunkiem prof. Katarzyny Majbrody przyglądają się kulturze podwórkowej. W ramach przedmiotu „Laboratorium terenowe: Kreowanie kultury miejskiej w sektorze pozarządowym” młodzi badacze/ki prowadzą działania terenowe, spotykają się z praktykami działań społecznych w Przejściu Dialogu i partnera projektu, w Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA.

Zarówno Przejście Dialogu, jak i CAL na ulicy Skłodowskiej 63A są przestrzeniami działań społecznych, wspierania oddolnych inicjatyw, organizacji wolontariatu i włączania w życie lokalnej społeczności osób i grup, w tym osób z doświadczeniem migracji czy uchodźstwa.

Studenci/ki mają możliwość zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami międzykulturowymi, które są często odpowiedzią na konkretne potrzeby tych grup.

 

Zdjecie przedstawia wnętrze sali w CALu Plac Grunwaldzki OD Nowa, w sali konferencyjnej siedzą studenci i studentki, którzy patrzą z zainteresowaniem prawdopodobnie na ekran czy prezentację.
Zdjęcie w Przejściu Dialogu przedstawia grupę młodych osób siedzącą wokół okrągłego stołu i dyskutującą ze sobą.

W ramach przedmiotu, studenci/ki mają za zadanie zaprojektować i zrealizować proces badawczy, aby na koniec semestru odpowiedzieć na postawione zadania, m.in.:

  • zmapowanie i analiza różnic oraz podobieństw między praktykami współtworzenia podwórek, aktywności z nimi związanych we Wrocławiu i miastach pochodzenia osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym;

  • scharakteryzowanie zachowań w przestrzeni wrocławskich podwórek i placów zabaw, jakie powstają w rezultacie wzajemnych interakcji wrocławian/ek oraz osób przybywających do miasta z Ukrainy.

Rezultatem projektu będzie prezentacja wyników badań na otwartym spotkaniu Przejściu Dialogu, zaplanowana na luty 2024.

Kto może wziąć udział w Laboratorium Społecznym?

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów/tki i akademików/czki wrocławskich uczelni. Projekt jest otwarty dla wszystkich uczelni, nie tylko kierunków społecznych. Podczas projektu wspólnie opracowujemy zagadnienie przewodnie projektu, określamy metody badawcze oraz pracujemy nad jego realizacją.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, napisz do nas: przejsciedialogu@wcrs.pl

Więcej o projekcie Laboratorium społeczne: kultura podwórkowa

Merytoryczna, metodologiczna i organizacyjna koordynacja projektu: dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UW (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr), dr Albert Miściorak (koordynator Przejście Dialogu/WCRS)

Wrocław kreujący wizerunek miasta wielokulturowego przez lata, podobnie jak inne miasta polskie, stanowił przestrzeń względnie homogeniczną etnicznie i kulturowo. Przestrzeń społeczna i kulturowa Wrocławia mocno zmieniła się w ostatnich latach za sprawą migrantów/ek i uchodźców/czyń. 

Obecność nowych mieszkanek i mieszkańców stanowi wyzwanie w procesie kreowania otwartych na różnorodność przestrzeni publicznych. Wraz z nowo przybyłymi pojawiły się pytania związane ze sposobem doświadczania przez nich nowej przestrzeni, oswajania jej, adaptowania, a także jej zmieniania. Odpowiedzi na te pytania mogą mieć znaczenie praktyczne, przyczyniając się m.in. do pogłębienia wiedzy dotyczącej procesów integracji międzykulturowej.


Podczas spotkań w ramach laboratorium społecznego podejmowane są różne aspekty procesu integracji międzykulturowej we Wrocławiu. W semestrze 2023/2024 przyjrzymy się charakterystyce i przemianom przestrzeni kulturowej Wrocławia w aspekcie podwórek i placów zabaw. Miejsca te stanowią naturalne miejsca spotkań dzieci, rodziców, opiekunów, będąc zarazem przestrzenią różnych zachowań i towarzyszących im znaczeń oraz wartości. Są to również miejsca tworzenia się nowych reguł i zasad zamieszkiwania oraz aranżowania wspólnych przestrzeni miejskich.

Zasadniczym celem jest zbadanie sposobów praktykowania kultury podwórkowej, analiza zebranych w trakcie jego realizacji materiałów i danych, a ostatecznie uzyskanie wiedzy na temat praktyk podwórkowych nowych mieszkańców(ek) w kraju ich pochodzenia oraz tych rozwijanych we Wrocławiu - mieście usytuowanym w kraju przyjmującym. Istotnym aspektem badań jest zmapowanie i analiza różnic oraz podobieństw między praktykami współtworzenia podwórek, aktywności z nimi związanych we Wrocławiu i miastach pochodzenia osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym. Interesujące będą również nowe zachowania w przestrzeni wrocławskich podwórek i placów zabaw, jakie powstają w rezultacie wzajemnych interakcji mieszkańców i mieszkanek Wrocławia oraz osób przybywających do miasta z Ukrainy.

Zgłoś się do kolejnej edycji