Prezentacja badań „Warunki i jakość życia we Wrocławiu – nowi mieszkańcy miasta” | 15.06.

07.06.2023
Integracja, Przejście Dialogu, Strategia
Grafika przedstawia zdjęcie wrocławskiego Rynku z lotu ptaka - widoczne są pierzeje kamienic oraz tarasy restauracji. Na zdjęciu ułożona jest grafika z tytułem badania oraz czas i miejsce wydarzenia.

Zapraszamy na spotkanie prezentujące pierwszą część wyników badania, którego celem jest zdiagnozowanie planów mieszkaniowych migrantek/ów i uchodźczyń/ów z Ukrainy i Białorusi oraz analiza warunków życia nowych mieszkańców, ich oczekiwań i relacji z miastem. Badania zostały zrealizowanych w ramach projektu „Warunki i jakość życia we Wrocławiu – nowi mieszkańcy miasta”.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca (czwartek) w godzinach 11.00-12.00 w Przejściu Dialogu, ul. Świdnicka 19. Swój udział można zgłosić mailowo przejsciedialogu@wcrs.pl do dnia 12 czerwca.

Spotkanie poprowadzą dr hab. Kamilla Dolińska, dr hab. Julita Makaro, prof. UWr (Instytut Socjologii UWr) oraz pozostali członkowie i członkinie zespołu badawczego – dr Jacek Pluta (Departament Spraw Społecznych UM Wrocławia), dr Kamila Kamińska-Sztark (Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej), dr Albert Miściorak (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Zespół Dialogu Międzykulturowego).

———————————————-
O projekcie

„Warunki i jakość życia we Wrocławiu – nowi mieszkańcy i mieszkanki miasta” to interdyscyplinarny projekt badawczy, który jest realizowany przez Gminę Wrocław (Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskie Centrum  Rozwoju  Społecznego), Uniwersytet Wrocławski (Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych) oraz Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.


Celem projektu jest zdiagnozowanie planów pobytowych krótko- i długoterminowych migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń oraz analizy subiektywnie ocenianych warunków życiowych, oczekiwań i stosunku do miasta. Badania są kluczowe dla tworzenia miejskich programów, które włączają nowych mieszkańców i mieszkanki w życie lokalnej wspólnoty oraz wzmacniają procesy adaptacyjno-integracyjne i partycypację społeczną.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe, analizy danych oraz opracowany zostanie raport z badań. Podczas spotkania przedstawimy pierwszy etap analizy badawczej – w oparciu o badania ilościowe.


Przejście Dialogu – jak trafić?

Przejście Dialogu znajduje się w Przejściu Świdnickim, ul. Świdnicka 19, Wrocław.

Odwiedź nasze media społecznościowe:

www: przejsciedialogu.wcrs.wroclaw.pl

Facebook: przejsciedialogu

Instagram: przejscie.dialogu

Powiązane wiadomości