Polscy samorządowcy szkolili się we Wrocławiu z przeciwdziałania…plotkom

31.05.2024
Integracja, Współpraca międzynarodowa
Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną - uczestnicy szkolenia siedzący wokół stołów zwróceni są twarzą do mężczyzny prowadzącego szkolenie na tle rzutnika.

Sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji w lokalnych społecznościach i przeciwdziałanie uprzedzeniom w stosunku do migrantów czy uchodźców – te kwestie były tematem szkolenia dla polskich samorządowców, które odbyło się we Wrocławiu 28-29 maja 2024 w ramach międzyagencyjnej inicjatywy europejskich organizacji.

Szkolenie pn. “Anti-rumours in Polish cities”, tłumaczone dosłownie jako “Strategia przeciwdziałania plotkom w polskich miastach”, odbyło się w ramach działającej od marca 2023 roku Akademii Integracji Migrantów i Uchodźców w Polskich Miastach.

Czerpiąc z wiedzy i własnego doświadczenia światowe organizacje tj. Program Miast Międzykulturowych Rady Europy (ICC), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opracowały 18-miesięczny program szkoleniowy dla pracowników instytucji samorządowych w Polsce, którego celem było omówienie licznych aspektów integracji migrantów i uchodźców w miastach.

Akademia, realizowana we współpracy ze Unią Metropolii Polskich (UMP), oferuje cykl szkoleń wspomagających pracowników administracyjnych miast, przygotowanie ich do pracy z nowo przybyłymi i sprostanie wyzwaniom, jakie mogą napotkać podczas ich integracji w środowisku przyjmującym. Po sukcesie 3-dniowego szkolenia wzmacniania kompetencji międzykulturowych zorganizowanego w Lublinie w czerwcu 2023 r., agencje zadecydowały o zorganizowaniu dodatkowego szkolenia. Na miejsce wybrano Wrocław, który należy do sieci Miast Międzykulturowych od 2021 roku.

Polscy samorządowcy wzmacniają kompetencje międzykulturowe

Szkolenie w Przejściu Dialogu rozpoczęło się 28 maja od wystąpień organizatorów. W imieniu miasta Wrocław uczestników przywitała Marta Majchrzak, Zastępca Dyrektora WCRS ds. projektów międzysektorowych. W imieniu Rady Europy i sieci ICC przemawiała Giulia Bianchini, która wyraziła radość z zainteresowania szkoleniem wśród pracowników/czek samorządów, a także opowiedziała o kluczowej roli miast w kształtowaniu przestrzeni miejskiej przyjaznej i włączającej nowo przybyłe osoby. Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska, koordynatorka Zespół ds. Migracji i Integracji Unii Metropolii Polskich, opowiedziała więcej o „Akademii Integracji Migrantów i Uchodźców” i o planach na przyszłość. W dalszej części uczestniczki i uczestnicy szkolenia, którzy przyjechali m.in. z Poznania, Gdańska, Katowic, Krakowa i innych, opowiedzieli o sobie, a następnie przystąpili do pracy.

Na czym polega warsztat przeciwdziałania plotkom?

W ramach oferty szkoleniowej sieci Miast Międzykulturowych organizowany jest warsztat, którego celem jest wsparcie uczestników w stosowaniu metodologii i strategii przeciwdziałania plotkom, z uwzględnieniem specyficznego kontekstu władz lokalnych. Szkolenie, zbudowane na bazie doświadczeń Barcelony oraz innych miast, przedstawia praktyczne aspekty budowania innowacyjną strategię na poziomie lokalnym. Trenerzy, czyli Daniel de Torres Barderi i Marta Pérez Ramírez, to doświadczeni eksperci Miast Międzykulturowych, a także pomysłodawcy i praktycy strategii antyplotkowej.

Kurs składa się z sesji rozwijających potencjał, które łączą ćwiczenia praktyczne z teorią. Wszyscy uczestnicy mieli okazję podzielić się praktykami i wyzwaniami z współpracownikami z innych gmin. Wizyta we Wrocławiu, oprócz spotkania edukacyjnego, była także okazją do wzajemnego sieciowania pomiędzy pracownikami samorządów oraz poznanie międzykulturowego oblicza Wrocławia. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w oprowadzeniu po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, odwiedzili organizacje społeczne działające na rzecz dialogu międzykulturowego m.in. Fundację Ukraina, Fundację Kalejdoskop Kultur i Fundację EkoRozwoju, a wieczorem mieli okazję posłuchać koncertu wielokulturowej Śpiewaczej Bandy.

Dziękujemy serdecznie za wizytę we Wrocławiu!

Dziękujemy Sekretariatowi ICC i Unii Metropolii Polskich za współpracę.


Program Miast Międzykulturowych (Intercultural Cities Programme- ICC) to wspólne działanie Rady Europy i Komisji Europejskiej, zainicjowane podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Ma na celu wspieranie władz lokalnych w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji międzykulturowej. Wrocław jest członkiem sieci ICC od 2021 roku. Więcej o programie – tutaj.

Powiązane wiadomości