Miasto Wrocław we Wspólnocie Praktyków ds. Migracji i Praw Człowieka Rady Europy

04.07.2023
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Współpraca międzynarodowa
Zdjęcie przedstawia kilkanastu uczestników i uczestniczek spotkania Kongresu Wspólnoty Praktyków ds. Migracji i Praw Człowieka w Strasburgu. Osoby są w strojach formalnych i patrzą na wprost w obiektyw. Pozują na tle zielono białęgo roll upu.

Na zaproszenie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, 29 czerwca 2023r. członkowie zespołu Dialogu Międzykulturowego WCRS wzięli udział w pierwszym spotkaniu Wspólnoty Praktyków ds. Migracji i Praw Człowieka (Community of Practice on Migration and Human Rights)

Dwuletni projekt „Wzmacnianie odporności władz lokalnych i regionalnych wobec wyzwań migracyjnych”, w ramach którego odbyło się spotkanie, to inicjatywa Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w ramach „Planu działania Rady Europy w zakresie ochrony osób wymagających szczególnego traktowania w kontekście migracji i azylu w Europie (2021-2025)”* odbywającego się przy finansowym wsparciu Republiki Federalnej Niemiec.

Wspólnota Praktyków ds. Migracji i Praw Człowieka, powołana w ramach projektu, zrzesza przedstawicieli miast z 3 państw: Polski (Hrubieszowa, Rzeszowa i Wrocławia ), Edinet, Republiki Mołdawii (Straseni i Vinogradovca) oraz Rumunii (Bogdan Vodă, Măgurele i Tulcea). Platforma wzajemnej wymiany peer-to-peer ma na celu identyfikację wyzwań, z jakimi mają do czynienia władze lokalne w zakresie zarządzania migracjami, oraz wspólne opracowanie praktycznych narzędzi ich rozwiązywania.

Wrocław, podobnie jak Hrubieszów i Rzeszów został wybrany przez organizatorów jako przedstawiciel władz lokalnych z Polski do projektu tworzącego Wspólnotę Praktyk. Działanie realizowane jest wspólnie ze Związkiem Miast Polskich oraz stowarzyszeniami władz lokalnych z Mołdawii (Congress of Local Authorities from Moldova) i Rumunii (Association of Communes of Romania). 

Dla naszego Zespołu Dialogu Międzykulturowego udział w projekcie to wielki zaszczyt. Cieszy nas, że nasze działania w obszarze integracji migrantów i migrantek zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. Pracownicy i pracowniczki WCRS będą mieli okazję na kolejnych etapach projektu dzielić się lokalnymi doświadczeniami w tematyce migracji oraz pomóc w opracowaniu odpowiednich wytycznych, narzędzi i metodologii dla polityk i praktyk zarządzania migracją. Rezultatem finalnym projektu, oprócz badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów specjalizujących się w prawach człowieka, będzie dokument Rady Europy zachęcający państwa do tworzenia polityk migracyjnych i podejmowania działań legislacyjnych tak, aby lokalni aktorzy nie pozostawali z odpowiedzialnością i niesieniem pomocy sami sobie. W ten sposób Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy chce zainicjować dialog między władzami lokalnymi i rządowymi, który zaowocuje ustanowieniem ram prawnych najlepiej odpowiadających obecnym i przyszłym wyzwaniom. 

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń z innymi członkami Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Eirini Dourou (Grecja) i James Moloney (Irlandia) podzielili się ze Wspólnotą Praktyków swoimi doświadczeniami dotyczącymi przyjmowania i integracji migrantów i uchodźców na poziomie lokalnym, a przedstawicielka Rennes Métropole Marie Ange Orihuela przedstawiła projekt „Europejska Inicjatywa Obywatelska na rzecz godnego przyjęcia migrantów”.

*Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „𝐖𝐳𝐦𝐚𝐜𝐧𝐢𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐝𝐩𝐨𝐫𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐰ł𝐚𝐝𝐳 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰𝐨𝐛𝐞𝐜 𝐰𝐲𝐳𝐰𝐚𝐧́ 𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡” / (“Strengthening resilience in local and regional authorities facing migration challenges”, wdrażanych przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych w ramach „Planu działania Rady Europy w zakresie ochrony osób wymagających szczególnego traktowania w kontekście migracji i azylu w Europie (2021-2025) („Council of Europe Action Plan on Protecting Vulnerable Persons in the Context of Migration and Asylum in Europe” ze wsparciem finansowym Republiki Federalnej Niemiec.

Więcej o spotkaniu na stronie Rady Europy : link zewnętrzny

Zdjęcia: Rada Europy (Council of Europe)

Powiązane wiadomości