Jak tworzyć włączające polityki miejskie?

31.08.2023
Strategia, Współpraca międzysektorowa
„Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast”

Wspólnie z przedstawiciel(k)ami wrocławskich instytucji miejskich i organizacji społecznych, na początku 2023 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Nomada przystąpiliśmy do warsztatów i wymiany informacji w ramach projektu „Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast” prowadzonego przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW).

Rezultatem tych spotkań i prac zespołu badawczego jest publikacja „Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast. Założenia i rekomendacje.”.

Analiza potrzeb i opinie osób zaangażowanych we wrocławski dialog międzykulturowy posłużyły jako studium przypadku do wypracowania modelu tworzenia lokalnych polityk zorientowanych na potrzeby nowych mieszkańców/nek oraz aktywnie włączających migrantów/tki w różne obszary życia społeczno-ekonomicznego miasta.

Udział w projekcie to dla nas szczególnie cenne doświadczenie w toku prac ewaluacyjnych nad Wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego 2018-22 oraz przygotowania do tworzenia nowego dokumentu strategicznego. Za udział i zaangażowanie dziękujemy wszystkim uczestni(cz)kom oraz zespołowi badawczemu Ośrodka.

Linki

Link do publikacji „Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast”

Powiązane wiadomości

Grafika przedstawia zaproszenie na spotkanie sieciuące "Wspólnie o międyzkulturowości", po lewej stronie znajduje się kolaż z różnych atrybutów edukacji: tablicy, alfabetu. Po prawej tekst zaproszenia.

Wspólnie o międzykulturowości i edukacji – 21 lutego

Temat spotkania sieciującego "Wspólnie o międzykulturowości" - będzie edukacja dzieci…

Czytaj dalej
Grafika przedstawiająca zaproszenie na spotkanie sieciujące Wspólnie o międzykulturowości. Z lewej strony znajduje się kolaż realistycznych fragmentów zdjęć dłoni uformowanej jako schodek dla osoby na grafice (symbolizującej wsparcie). Na grafice znajdują się też inne elementy - dymki konwersacji, puzzle. Po prawej stronie tytuł i szczegóły spotkania

Wspólnie o międzykulturowości #4 – Głos organizacji migranckich – 13 grudnia

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w grudniowym spotkaniu sieciującym instytucje, organizacje i osoby działające…

Czytaj dalej