• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Zostań Ambasadorem Dialogu!

Zostań Ambasadorem Dialogu!

Kim jest Ambasador Dialogu?

To osoba pracująca we wrocławskiej placówce edukacyjnej (np. szkole, przedszkolu, domu kultury) i zainteresowana tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu. Ambasador Dialogu pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, bierze udział w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), podczas których może wymieniać się dobrymi praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu, zdobywać wiedzę i inspiracje do skuteczniejszego działania.

Korzyści dla nauczyciela/wychowawcy

 • dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, etc.,
 • kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi działania edukacyjne,
 • pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.
Korzyści dla szkoły/przedszkola
Dzięki obecności Ambasadora Dialogu szkoła albo przedszkole zyskuje specjalistę, który potrafi interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia. Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Szkoła albo przedszkole zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów. Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej.
 
Ambasadorzy Dialogu to projekt miejski, realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Zapisy do grupy trwają przez cały rok szkolny.
 
Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Dołącz do grupy Ambasadorów Dialogu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych powyżej w tym oświadczeniu, przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, do celów uczestnictwa w projekcie Ambasadorzy Dialogu (dalej: projekt), w tym na potrzeby informowania o udziale w kursach, szkoleniach i warsztatach drogą pocztową – na adres podanej instytucji, mailową oraz telefoniczną).

Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zostałem/am przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu, pl. Dominikański 6, poinformowany/na i przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,

 2. na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, następującym odbiorcom: pracownikom WCRS na udostępnienie wizerunku na potrzeby promocji warsztatów, szkoleń i kursów organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,

 3. podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy.

 Potwierdzam: 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do grupy Ambasadorów Dialogu

także na: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl 

Kontakt: 71 772 49 49