• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Tolerancja

Tolerancję możemy rozumieć jako gotowość jednostki do zaakceptowania prawa każdego człowieka do bycia innym. Taka akceptacja oznacza także szacunek dla opinii innych ludzi, nawet gdy są one przeciwne do tych, które sami posiadamy i wygłaszamy. Tolerancja to też wolność od uprzedzeń.
Tolerancję można w sobie kształtować – można stawać się bardziej tolerancyjnym, co sprowadza się do poznawania nowych sposobów zachowania, myślenia i odczuwania. Postawy nietolerancji rodzą się często ze strachu, poczucia zagrożenia czy z gniewu – takie uczucia prowadzą do powstawania uprzedzeń i w konsekwencji nie pozwalają na tolerowanie czyjejś odmienności.

Granice tolerancji wyznacza w naturalny sposób godność drugiej osoby – nie mogą być tolerowane takie opinie i zachowania, które naruszają prawa innego człowieka, obrażają go lub dyskryminują.

Tolerancja jest postawą aktywną – oznacza szacunek, akceptację i umiejętność doceniania różnorodności kulturowej całego świata. Może odnosić się zarówno do jednostki, jak i do grupy lub państwa. Ma ona także ścisły związek z prawami i wolnościami człowieka, które są zabezpieczane zarówno w aktach prawnych, jak również dzięki działalności organizacji wspierających i egzekwujących ich realizację.

Opracowane na podstawie J. Ambrosewicz-Jacobs „Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych”.

Tagi:,