• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Sztafeta Szkół w Zespole Szkół nr 23

„Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” to projekt, którego celem jest uwrażliwienie młodzieży oraz nauczycieli na przejawy wandalizmu w ich otoczeniu oraz poznanie prawnych i psychologicznych skutków stosowania mowy nienawiści. Efektem tych działań jest kształtowanie postawny aktywnej tolerancji oraz podpisanie Deklaracji „Stop Mowie Nienawiści”.
 
 
Zespół Szkół Nr 23 otrzymał nominację od  Zespołu Szkół Nr 2. Szkoła, której przedstawiciele podpisują Deklarację „Stop Mowie Nienawiści”, deklaruje gotowość wspierania działań przeciwdziałających mowie nienawiści i do wzajemnej współpracy w zakresie przeciwdziałania aktom wandalizmu we Wrocławiu uznając, że mowa nienawiści boli, narusza godność osobistą, przynależność kulturową, religijną, narodową oraz etniczną i nie powinna mieć miejsca w naszym mieście. Szkoła zobowiązuje się w szczególności na bieżąco monitorować i w razie potrzeby usuwać wszelkie symbole mowy nienawiści, które pojawiają się na budynkach.