• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Oferta NGO
 • Stowarzyszenie Semper Avanti – „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3”

Stowarzyszenie Semper Avanti – „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3”

Zadanie publiczne pt. „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3” realizowane będzie w terminie  19.02. – 31.12.2016 r. Celem głównym zadania będzie rozbudzenie wrażliwości międzykulturowej oraz przełamywanie stereotypów wobec przedstawicieli odmiennych kultur. Pozwoli to na budowanie świadomego i otwartego społeczeństwa Wrocławia. Realizacja zadania polegać będzie na organizacji:

 1.  Wieczorów KulturowychMulticultural Language Cafe, którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Te spotkania pozwalające mieszkańcom Wrocławia (dorosłym, dzieciom, młodzieży) na poszerzenie wiedzy o kulturach Europy i świata będą realizowane w terminie 01.03.2016 – 15.12.2016 (z wyłączeniem lipca i sierpnia) – 7 miesięcy, prowadzone będą w formie Wieczorów Kulturowych ukazujących dziedzictwo kulturowe różnorodnych krajów Europy i świata (np. Włochy, Turcja, Francja, Armenia, Azerbejdżan).

  Niemiecki Wieczór Kulturowy odbędzie się 06.05.2016 o 19:15 w Klubie pod Kolumnami. 

  Spotkania przyjmą formę prezentacji połączonej z aktywnym uczestnictwem odbiorców działania (np. prezentacja kraju – historia, sztuka, różnice kulturowe, nauka tańca, gry i zabawy charakterystyczne dla poszczególnych krajów). Spotkania współprowadzone będą przez przedstawicieli poszczególnych krajów. Będzie to okazja do podzielenia się obserwacjami dot. różnic i podobieństw w naszych krajach, doświadczeniami dot. mieszkania we Wrocławiu/Polsce. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość degustowania potraw charakterystycznych dla prezentowanego kraju. Promocji każdego z wieczorów towarzyszyć będą konkursy z nagrodami.

  Miejsce: m.in. Centrum Sektor 3, Infopunkt Nadodrze, Klub pod Kolumnami 

 2. Konkursu Mozaika przeznaczonego dla uczniów klas I-II oraz IV-V wrocławskich szkół podstawowych.

  Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z wrocławskich szkół dotyczący różnorodności kulturowej, który pozwoli spojrzeć i zrozumieć uczestnikom nasze społeczeństwo z innej strony.

  Czas realizacj: 01.09.2016 – 31.10.2016 – 2 miesiące. Konkurs zostanie ogłoszony na początku roku szkolnego we wrocławskich szkołach, potrwa do końca września, natomiast w październiku prace zostaną ocenione i wyłoniony zostanie zwycięzca.

  Prowadzący: wolontariusze EVS i pracownicy Semper Avanti, zbieranie zgłoszeń i prac konkursowych, ocena i wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców, wręczenie nagród na forum klasy przez wolontariuszy EVS, wystawa prac w szkołach i w mediach społecznościowych.

  Opis działania: przewodnim tematem konkursu będzie różnorodność kulturowa. Prace będą mogły być wykonane indywidualnie lub klasowo w dwóch grupach wiekowych (klasy 1-3 i 3-6). Technika pracy: film, fotografia, 3D (obiekt trójwymiarowy). Prace powinny być dostarczone do siedziby Stowarzyszenia do określonego w regulaminie konkursu terminu. Następnie zostaną ocenione i nagrodzone.

  Konkurs ma na celu uzmysłowienie dzieciom i młodzieży szkolnej, że żyjemy w społeczeństwie wielokulturowym i dać im szansę spojrzenia na społeczeństwo z zupełnie innej perspektywy, a tym samym przemyślenie swoich postaw i wartości oraz ich ewentualną zmianę. Konkurs będzie miał wydźwięk bezpośredni na uczestników, jak i pośredni (nauczyciele, inni pracownicy szkoły i interesanci, rodzice, koledzy i koleżanki uczestników, internauci), zwróci uwagę odbiorców na znaczenie kultury w społeczeństwie i zachęci do pogłębienia wiedzy o kulturze swojej i ‘obcych’.

Działania zaplanowane w ofercie pozwolą na bliższe poznanie przedstawicieli krajów Europy i świata. Wspólne warsztaty i przedsięwzięcia będą niezwykle pomocne we wzajemnym poznawaniu siebie, rozumieniu różnic kulturowych oraz akceptowaniu odmienności i budowaniu zrozumienia dla inności.

Realizator
Stowarzyszenie Semper Avanti – powstało w 2001 r. Początkowo byliśmy grupą młodych ludzi szukającą sposobu na poznanie rówieśników z innych krajów, promowanie tolerancji i zrozumienia. Podczas trwania naszej przygody – zdobywając doświadczenie, poznając potrzeby i pragnienia otaczających nas ludzi – ewoluowaliśmy. Poszerzyliśmy zakres działań, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, jednak w centrum naszej uwagi i naszych działań pozostały problemy polskiej młodzieży.

Dziś nasze działania podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – budujemy zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomagamy im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.
2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspieramy młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.
3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promujemy ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.
Adres strony: www.semperavanti.org

Kontakt:
Natalia Pahuta
tel. 575 185 074
e-mail natalia.pahuta@semperavanti.org