• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Podsumowanie II Targów Edukacji Międzykulturowej

II Targi Edukacji Międzykulturowej
pod hasłem „Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu.”
18 lutego 2016 r. w godz. 12:00-16:00
Liceum Ogólnokształcącym nr IX przy ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu.
Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

W II Targach Edukacji Międzykulturowej wzięło udział 144 osób (na podstawie listy obecności). Uczestnikami byli Ambasadorzy Dialogu, dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wykładowcy akademiccy i specjaliści dziedzinowi, organizacje pozarządowe, urzędnicy (m.in. WCRS, WCDN, MOPS, Departament Edukacji, etc.), ARAW, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu – Dom Europy.

Ankieta ewaluacyjna – wyniki

73% osób zadeklarowało, że brało wcześniej udział w wydarzeniach z zakresu tematyki poruszanej na Targach. 17% odpowiedziało, że nigdy wcześniej nie brało udziału w wydarzeniu o takiej tematyce. 90% osób odpowiedziało, że Targi podniosły ich wiedzę. Na pytanie czy warto warto organizować takie wydarzenia? 100 % odpowiedziały twierdząco.

Lista NGO, które wzięły udział w Targach w 2016 r.:

Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja
Fundacja Bente Kahan
Stowarzyszenie Semper Avanti
Fundacja Dom Pokoju
Stowarzyszenie Diversja
Stowarzyszenie Sietar
Stowarzyszenie Nomada
Kalejdoskop Kultur
Muzułmańskiem Centrum Kulturalno-Oświatowe
Stowarzyszenie Tratwa
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii i Fundacja Terra dla Pokoju i Tolerancji
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu – Dom Europy
Fundacja Emu
Brave Festival 

Powyższe organizacje zorganizowały swoje stanowisko wraz z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi.

Zagadnienia poruszane na Targach:
Jak kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz otwartości wobec drugiego człowieka w dobie napięć i strachu przed innością? Czy nasze szkoły i przedszkola są przygotowane do spotkania z różnorodnością? Jak obecnie rozumiemy „integrację”? Czy umiemy skutecznie integrować dzieci obcojęzyczne i ich rodziny w środowisku szkolnym i przedszkolnym? Jak szybko i efektywnie uczyć obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury w polskiej szkole? Jak jednocześnie dawać możliwość pielęgnowania języka ojczystego i swojej tożsamości?

Te i inne pytania są obecnie szczególnie ważne i wymagają rozmowy, wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Chcemy na nie odpowiedzieć wraz z ekspertami, naukowcami i praktykami, dodać energii do kontynuacji pracy na rzecz otwartości, zainspirować nowymi pomysłami i stworzyć miejsce do dzielenia się swoimi obawami, nadziejami i konkretnymi rozwiązaniami, w tym z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które dysponują narzędziami wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów szkół/przedszkoli, psychologów i pedagogów szkolnych, ale także rodziców i opiekunów dzieci obcojęzycznych czy innych dzieci narażonych na wykluczenie.

Plan Targów
Powitanie – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Dorota Feliks, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IX – Izabela Koziej
Występ zespołu tanecznego z Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu, który zatańczył taniec „Belgijka”

Wykłady specjalistów 

 • Integracja i asymilacja – problemy współczesnej międzykulturowości, dr hab. Magdalena Ratajczak.
 • Mowa nienawiści w kontekście ludzi młodych – uczniów szkół. Na jakie zagrożenia są narażeni młodzi ludzie ze strony ruchów skrajnych. Jak temu przeciwdziałać?, Jacek Purski.
 • Modele wdrożenia dziecka obcojęzycznego w proces edukacji na świecie, dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz.

Prezentacje w sali głównej

 • Odkrywamy różnice w przestrzeni miasta. Wrocławskie gry miejskie, dr Elżbieta Chromiec.
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny Brave Kids, Prelegent: Justyna Warecka, Producent Wykonawczy Brave Kids.
 • W jaki sposób kultura fizyczna może przyczynić się do integracji międzykulturowej, a także walki z wykluczeniami? Piotr Bursiewicz, Instytut Rehabilitacji Sportowej.

Warsztaty i seminaria połączone z możliwością konsultacji indywidualnych 

 • Seminarium „Interkulturowe kompetencje w pracy z dziećmi.” Prowadząca: dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz.
 • Seminarium „Mowa nienawiści i przeciwdziałanie radykalizacji postaw w środowisku szkolnym”. Prowadzący: Jacek Purski.
 • Warsztaty „Jak integrować grupy szybko i skutecznie? Najlepsze narzędzia ułatwiające integrację w klasie, grupie, na zebraniu”. Prowadząca: Dagmara Batóg.