• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Oferta NGO
 • Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja – spotkania edukacyjne oraz wydarzenia kulturalno-integracyjne

Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja – spotkania edukacyjne oraz wydarzenia kulturalno-integracyjne

Zadanie polegać będzie na kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy wśród mieszkańców Wrocławia m.in. spotkań edukacyjnych, wydarzeń kulturalno-integracyjnych mających na celu przełamywanie stereotypów myślenia, rozwój umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb konkretnych grup. Adresatem zadania są w szczególności dzieci i młodzież (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, domy dziecka) oraz dorośli (w tym studenci oraz rodzice, opiekunowie i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym).

Realizacja zadania polegać będzie na organizacji i prowadzeniu 40 spotkań edukacyjno-integracyjnych w szkołach, przedszkolach lub innych placówkach edukacyjnych z udziałem obcokrajowców lub osób z tzw. rodzin mieszanych, reprezentujących różne grupy narodowe i etniczne oraz poprzez zorganizowanie otwartego wydarzenia plenerowego dla mieszkańców Wrocławia. Promocja wielokulturowości, integracji, tolerancji realizowana będzie poprzez organizację imprezy w formie koncertów i happeningu, opartych na koncepcji Wrocławskiego Mostu Tolerancji.

Realizator
Fundacja – sztuka, zdrowie, tolerancja – po latach działań na rzecz zainteresowania, wiedzy i tolerancji  w stosunku do innych kultur, pomocy i wsparcia obcokrajowcom a zwłaszcza kubańskim emigrantom,  Iza i Jose Torres w październiku 2008 roku zakładają Fundację SZTUKA ZDROWIE TOLERANCJA, która podejmie i będzie kontynuować ich wieloletnią działalność z jeszcze większą siłą. Celem ich jest przede wszystkim budowanie pomostu pomiędzy różnymi, czasem skrajnie odmiennymi kulturami, przede wszystkim poprzez sztukę – muzykę i taniec!

Adres strony: www.torres.com.pl

kontakt: 
Maciej Komorowski,
tel. 691-355-950,
e-mail: fundacja@torres.com.pl