• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Oferta NGO
 • Fundacja Dom Pokoju – „Akademia kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multilikatorów”, „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” oraz Turniej Gry Wielokulturowej

Fundacja Dom Pokoju – „Akademia kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multilikatorów”, „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” oraz Turniej Gry Wielokulturowej

Projekt jest kontynuacją pilotażu z 2014 i 2015 r. realizowanego ze środków gminy Wrocław. Jego celem jest rozwijanie i uzupełnienie dotychczasowych metod i działań w ramach długofalowego programu edukacji i integracji wielokulturowej poprzez: 

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje międzykulturowe w ramach Akademii kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multiplikatorów. Projekt zakłada 4 cykle warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, trwające po 6 godzin.   
 • program „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” (realizowany z uczniami z 4 gimnazjów)
 • Turniej Gry Wielokulturowej, adresowanej do uczniów gimnazjum
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych w szkołach z udziałem obcokrajowców w ramach akcji „Fare Action Week” 
 • organizację seminarium podsumowującego dla dyrektorów i pracowników szkół.

Adresatami zadania są:

 • nauczyciele i wychowawcy oraz dyrektorzy uczestniczący w akademii i seminarium
 • uczniowie uczestniczący w warsztatch i turnieju Gry
 • uczestnicy turnieju.

 

Realizator
Fundacja Dom Pokoju – misją fundacji  jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej historii i tożsamości, tolerancyjnego, otwartego na dialog i przede wszystkim zdolnego do wyrażania siebie, obrony własnych wartości i godności innych ludzi (civil courage), aktywnie uczestniczącego w życiu świata i lokalnej społeczności. Najważniejszym aspektem tej misji jest akcentowanie znaczenia relacji między człowiekiem a wspólnotami, w których funkcjonuje oraz ukazywanie, w jaki sposób instytucje publiczne pomagają lub powinny pomagać we właściwym ich kształtowaniu. Od 2008 roku Fundacja jest podmiotem organizującym dyskusję nt. rewitalizacji społeczno-gospodarczej jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic Wrocławia – Nadodrza. Realizuje tym samym projekty dotyczące dziedzictwa i tożsamości, poprzez animację lokalnej społeczności i konsultację projektów gminy Wrocław.

Adres strony: www.dompokoju.org

Kontakt:
Maja Zabokrzycka
tel. 793 023 723
e-mail: m.zabokrzycka@lokietka5.pl