• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Dołącz do Ambasadorów Dialogu

 
 
Ambasadorzy Dialogu to projekt miejski, realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
 
Kim jest Ambasador Dialogu?
To osoba pracująca we wrocławskiej placówce edukacyjnej (np. szkole, przedszkolu, domu kultury) i zainteresowana tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu. Ambasador Dialogu pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, bierze udział w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), podczas których może wymieniać się dobrymi praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu, zdobywać wiedzę i inspiracje do skuteczniejszego działania.
 

Korzyści dla nauczyciela/wychowawcy
 • dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, etc.,
 • kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi działania edukacyjne,
 • pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.
Korzyści dla szkoły/przedszkola
Dzięki obecności Ambasadora Dialogu szkoła albo przedszkole zyskuje specjalistę, który potrafi interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia. Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Szkoła albo przedszkole zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów. Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej.
 

Regulamin uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu

 1. Uczestnictwo w grupie Ambasadorów Dialogu jest dobrowolne i odbywa się
  w porozumieniu z dyrektorem lub innym umocowanym prawnie reprezentntem placówki, wydziału, instytucji etc., która deleguje pracownika do udziału w projekcie
  i reprezentowania jej jako Ambasador Dialogu.

 2. Przystąpić do grupy Ambasadorzy Dialogu można w dowolnym czasie.

 3. Osoba przystępująca do grupy Ambasadorów Dialogu podpisuje oświadczenie, w którym zgadza się na przetwarzanie danych na potrzeby projektu, w tym na otrzymywanie informacji o szkoleniach, warsztatach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach związanych z edukacją międzykulturową, drogą mailową, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

 4. Z uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu można w każdej chwili zrezygnować. Obowiązek poinformowania organizatora o rezygnacji spoczywa na Ambasadorze Dialogu, który dodatkowo powinien poinformować o tym dyrektora lub innego reprezentanta danej placówki, wydzuału, instytucji etc. Dyrektor będzie miał mozliwość zorganizowania zastępstwa lub wyznaczenia nowego Amnasador Dialogu.

 5. Jedna placówka może mieć dowolną ilość Ambasadorów Dialogu.

 6. Udział w grupie Ambasadorów Dialogu nie nakłada obowiązku uczestnictwa we wszystkich organizowanych w ramach programu wydarzeniach. Każde uczestnictwo powinno odbywać się w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 
 
Dołącz do grupy Ambasadorów Dialogu!
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl 
Kontakt: 71 772 49 49
 
Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław