• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Bullying – warsztaty dla uczniów


baner_bullying

Warsztaty Bullying są uzupełnieniem warsztatów Cyberbullying dla chętnych szkół. Opierają się na koncepcji Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa G. Zimbardo. Warsztat dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu bierności z perspektywy świadka przemocy.

Bullying, czyli o przemocy z perspektywy świadka
Oferta warsztatów dotyczących bullyingu, tj. systematycznego, długotrwałego prześladowania, upokarzania lub wykluczania z grupy jednej osoby przez grupę uczniów, którzy świadomie wykorzystują w tym celu swoją przewagę.

Warsztaty mają na celu poprzez aktywną formę uczestnictwa zapoznanie uczniów z wiedzą dotyczącą mechanizmów grupowych w sytuacjach przemocowych, a także przyjrzeniu się dręczeniu (ang. bullying) z perspektywy świadka. 

Dzięki warsztatom, uczniowie zdają sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w procesie dręczenia zachowanie każdego z nich, a tym samym jak duży wpływ mają na poczucie wartości i przynależności do klasy osób będących ofiarami dręczenia. 

Warsztat opiera się na aktywizowaniu u uczniów postaw empatycznych i pomocowych przy wskazaniu bezpiecznych sposobów dawania wsparcia. Zajęcia budują poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za dobre samopoczucie i sprawiedliwe traktowanie rówieśników.

Prowadząca:
Martyna Stec– trener w Fundacji Dom Pokoju, współpracując ze szkołami kieruje się założeniami Edukacji Pokoju i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Swoimi działaniami stara się budzić w uczniach postawę „Codziennego Bohatera”, a w nauczycielach wzmacniać postawę wspierającą. Z racji wykształcenia, jej obszar zainteresowań skupia się na psychologii społecznej, mechanizmach i procesach grupowych, czego efektem są prowadzone warsztaty z zakresu bullyingu i cyberbullyingu. Z zamiłowania do kina, prelegentka i prowadząca warsztaty w Kinie Nowe Horyzonty przy programach związanych z edukacją filmową  i KinoSzkołaKultura. Doświadczenie trenerskie zdobywa przy różnorodnych projektach, takich jak:  Brave Festival, CyberAkademia, Ogólnopolska Giełda Projektów. Swojego czasu prowadząca warsztaty z ramienia Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Ważne informacje:

 • Warsztaty powinny trwać min. 1,5 h (dwie godziny lekcyjne),
 • Warsztaty odbywać się będą w szkołach, grupę warsztatową stanowi 1 klasa,
 • Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy kierować na adres e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl  (terminy warsztatu do ustalenia z prowadzącą),
 • W danej szkole możemy zorganizować max. 2 warsztaty – dla klas w których zauważa się szczególny problem z przemocą wśród rówieśników.

Projekt ma charakter pilotażowy i jest bezpłatny dla odbiorców dzięki finansowaniu z Gminy Wrocław.baner_warsztaty