• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Biblioteka

Polecamy Państwu publikację Jolanty Ambrosewicz-Jacobs „Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych”. Autorka wyjaśnia we wstępie: „Książka ta powstała, aby przedstawić szeroki plan tego, co nazywamy edukacją dla tolerancji, oraz przybliżyć liczne pojęcia, przydatne w praktykowaniu wielokulturowości i międzykulturowości podczas warsztatów organizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły czy instytucje zajmujące się czasem wolnym młodzieży. Adresatami publikacji są zwłaszcza osoby aktywnie angażujące się w prace organizacji pozarządowych, ponieważ to one często prowadzą szkolenia dla nauczycieli i studentów oraz uczniów szkół średnich. Uważa się, iż edukacja może poprawić spójność oraz stabilność społeczeństwa obywatelskiego (…).
Książka zawiera informacje o pojęciach i terminach z takich dziedzin jak: prawa człowieka, edukacja antyrasistowska, wychowanie społeczne i obywatelskie, edukacja wielokulturowa/międzykulturowa, edukacja na rzecz demokracji i sprawiedliwości społecznej czy też, szeroko rzecz ujmując, edukacja dla tolerancji. Wyzwaniem było tutaj połącznie kilku dziedzin, które – mimo różnic w podejściu – często zazębiają się w warstwie poruszanej przez nie tematyki (…). Powstaniu książki przyświecało kilka założeń. Jednym z nich jest fakt, że edukacja może mieć pozytywny wpływ na nasz stosunek do osób mających inne korzenie kulturowe, bądź pochodzących z grupy etnicznych czy religijnych innych od naszej. Edukacja ta rozpoczyna się w domu, kontynuujemy ją w szkołach i w szerszym kontekście społecznym, np. poprzez programy organizacji pozarządowych (NGO) i międzynarodowych organizacji rządowych (IGO), w instytucjach pozaszkolnych, centrach młodzieżowych itp. Kolejne założenie tej publikacji mówi, iż każdy z nas jest odpowiedzialny za podejmowanie działań zmierzających do demokratyzacji społeczeństwa, w którym obywatele nie tylko będą tolerować różnorodność, ale wręcz ją cenić. Co więcej, warunkiem tego, by edukacja wielokulturowa/międzykulturowa prowadziła do akceptacji innej kultury, jest poczucie własnej tożsamości kulturowej oraz wysoki poziom samooceny”.
 
Publikacja dostępna jest na stronie www.bezuprzedzen.org  pod zakładką „Czytaj i oglądaj”.