• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Ambasadorzy Dialogu

_15

Kim jest Ambasador Dialogu?
To osoba pracująca we wrocławskiej placówce edukacyjnej (np. szkole, przedszkolu, domu kultury) i zainteresowana tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu. Ambasador Dialogu pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, bierze udział w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), podczas których może wymieniać się dobrymi praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu, zdobywać wiedzę i inspiracje do skuteczniejszego działania.

Korzyści dla nauczyciela/wychowawcy
 • dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, etc.,
 • kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi działania edukacyjne,
 • pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.
Korzyści dla szkoły/przedszkola
Dzięki obecności Ambasadora Dialogu szkoła albo przedszkole zyskuje specjalistę, który potrafi interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia. Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Szkoła albo przedszkole zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów. Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej.
 
Więcej informacji
Ambasadorzy Dialogu to projekt miejski, realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Zapisy do grupy trwają przez cały rok szkolny.
Dołącz do grupy Ambasadorów Dialogu!
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl 
Kontakt: 71 772 49 49
 
Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław

Spotkania, które odbyły się do tej pory: 

 • Spotkanie informacyjne w dniu 21.10.2014 r., WCRS,
 • Dwa spotkania integracyjne w dniach 6.11.2014 r. oraz 13.11.2014 r., ZSE-A (podział na 2 grupy),
 • Spotkanie szkoleniowo-integracyjne z udziałem dr Łukasza Srokowskiego oraz dr Oliwii Tarasewicz-Gryt w dniu 11.12.2014 r., WCRS,
 • Targi Edukacji Międzykulturowej 12.02.2015 r., Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
 • Spotkanie z Ambasadorami Dialogu 26.03.2015 r. – z przedszkoli i szkół podstawowych (gościem była dr Elżbieta Chromiec), WCRS,
 • Spotkanie z Ambasadorami Dialogu 08.04.2015 r. – z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (gośćmi byli Wrocławska Fundacja Filmowa, Dom Europy), WCRS,
 • Warsztat dla nauczycieli „Jak wyobrażam sobie otwartą, wielokulturową szkołę”, 12.05.2015 r., Dom Pokoju,
 • Warsztat dla nauczycieli „Edukacja o prawach człowieka w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji”, 22.05.2015 r., Przedszkole nr 58,
 • Warsztat „Afryka bez maski. Jak mówić o Afryce bez powielania stereotypów”, 22.06.2015 r. w ZSE-A,
 • Powakacyjne spotkanie z Ambasadorami Dialogu (plany na nowy rok szkolny, prezentacja warsztatu „Cyberbullying”, 15.09.2015 r. WCRS,
 • Spotkanie integracyjne dla Ambasadorów Dialogu połączone z warsztatem – Porozumienie Bez Przemocy wg M. Rosenberga (trenerka Dorota Whitten), 25-27.09.2015 r., Gościniec pod Gruszą w Starej Kraśnicy,
 • Islam jako dominująca religia współczesnych migrantów, wykład mgr Beata Szczepaniak-Jaworska oraz spotkanie z Imamem Ali Abi Issą, 28.10.2015 r., WCRS,
 • Przemoc z perspektywy świadka w ujęciu mechanizmów psychologicznych w koncepcji Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa G. Zimbardo. Odkrywanie ukrytej siły sytuacji społecznych. Narzędzia do wykorzystania przez nauczycieli w środowisku szkolnym, wykład z elementami warsztatu (trenerka Martyna Stec), 02.12.2015 r., WCRS,
 • II Targi Edukacji Międzykulturowej, 18.02.2016 r., Liceum Ogólnokształcące nr IX,
 • Warsztaty pt. „Gry i zabawy wielokulturowe, które ranią” (dr. Kamila Kamińska), 14.04.2016 r., WCRS,
 • Spotkanie pt. „Wrocław jako podręcznik wielokulturowości”, 7.06.2016 r., (dr Kamila Kamińska), WCRS,
 • Warsztaty pt. „Przyszłość Wrocławia – perspektywa ludzi edukacji i kultury”, 22.6. 2016 r., WCRS,