• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Relacja z podsumowania dwóch lat projektu miejskiego „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”

Podsumowanie Sztafety Szkół – Stop Mowie Nienawiści

„Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”– to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka. Sztafeta to autorski projekt Miasta Wrocław. Wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej, nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Do tej pory w Sztafecie udział wzięły 20 wrocławskie szkoły (gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

Podsumowanie odbyło się 23 września 2016 r. i miało na celu uhonorowanie wrocławskich szkół zaangażowanych w projekt Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), które aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Ich przedstawiciele otrzymali specjalne podziękowania od Prezydenta Wrocławia, a następnie wspólnie z pozostałymi uczestnikami podsumowania zasadzili białe róże – symbol pokoju. Szerzenie pokoju i zrozumienia dla drugiego człowieka to cele, które przyświecają wrocławskiej Sztafecie Szkół. Dzięki temu projekt wychodzi poza mury szkoły i wpisuje się w Deklarację Współpracy Miast na Rzecz Otwartości i Dialogu Międzykulturowego podpisaną w styczniu przez Prezydentów Miast Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska oraz Wałbrzycha.

Po spotkaniu, przygotowano warsztaty dla młodzieży dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści poprowadzone przez Stowarzyszenie Polis, koordynatora Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce. Jedzenie swojego kraju oraz swoją historię zaprezentowała Soran Kareem, Irakijczyk należący do mniejszości narodowej Kurdów, który od trzech miesięcy jest w Polsce. Przygotowano także stoiska informacyjne organizacji pozarządowych i loterie fantową. Oprawę muzyczną przygotował DJ Bollywood Poland.

Projekt poparły liczne osobistości z Wrocławia. Podczas wydarzenia wzięły one udział w debacie – spotkaniu autorytetów związanych z Wrocławiem, reprezentujących różne środowiska, zawody
i doświadczenia: Władysław Frasyniuk, Aneta Długopolska-Mikonowicz, dr Małgorzata Jaszczuk-Surma, Paweł Rańda, Magdalena Duszyńska, Jacek Purski, Imam Ali Abi Issa. Uczestnictwem
w podsumowaniu Sztafety wyrazili swój sprzeciw wobec mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej, jak również w przestrzeni wirtualnej. Do podsumowania dołączyła także Komisja Europejska.

Tematy poruszane w trakcie debaty:

– Umiejętność prowadzenia dialogu w sytuacji różnicy zdań.

– Różnice kulturowe jako historyczne źródła tożsamości wrocławian i życia kulturalnego Wrocławia.

– Etyka dialogu i wymiana poglądów w sytuacjach konfliktowych.

– Podnoszenie standardów dialogu jako wyzwanie i ćwiczenie rozwijające kompetencje kulturowe ucznia.

– Wpływ zmiany sytuacji społecznej na znaczenie słów, a także nabieranie pozytywnego i pejoratywnego znaczenia w uzusie językowym.

– Odwaga w bronieniu swojego zdania powinna iść w parze z odwagą do stawania w obronie słabszych.

– Reagowania na mowę nienawiści, akty nienawiści, przemoc – różnica perspektywy świadka, obserwatora, atakowanego, uczestnika konfliktu i mediatora.

Opinie zaproszonych gości:

„Uczniowi wspólnie z nauczycielami mówią o tym, że mowa nienawiści jest czymś złym. Od mowy nienawiści do czynów nienawiści jest krótka droga. Jest to problem ogólnopolski
i ogólnoeuropejski. Przypomnę, że w styczniu we Wrocławiu, w roku Europejskiej Stolicy Kultury prezydenci Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska oraz Wałbrzycha podpisali Deklarację Współpracy Miast na Rzecz Otwartości i Dialogu Międzykulturowego. Mówi ona, że powinniśmy dostrzegać te problemy i reagować na nie. Chcielibyśmy, żeby to był projekt, który z roku na rok będzie się rozwijał i by wszystkie wrocławskie szkoły w nim uczestniczyły. Liczymy, że z naszych doświadczeń będą korzystać inne miasta”.

Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia.

„Na tych spotkaniach padają bardzo trudne pytania, jest wiele nieufności wobec tych, którzy mają inny kolor skóry czy wyznają inną religię. Rozmawiałem z licealistami, którzy mówili, że najlepsze społeczeństwo to takie w którym nie ma różnic religijnych i jesteśmy skazani na separację.
To pokazuje, że program uczący tolerancji jest bardzo potrzebny”.

Imam Ali Abi Issa, Gmina Muzułmańska we Wrocławiu.

„Komisja wspiera działania lokalne mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści, szczególnie w kontekście wzrostu liczby incydentów w Unii Europejskiej motywowanych nienawiścią, także na tle rasowym. W Unii Europejskiej nie ma miejsca na nienawiść, dlatego też, inicjatywa miasta Wrocław i działania Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego cieszą się poparciem Komisji Europejskiej”.

Natalia Szczucka, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławia.

„W szkole nie może być miejsca na nienawiść. Niedopuszczalne są sytuacje, gdy jeden z uczniów staje się ofiarą agresji słownej czy fizycznej np. ze względu na swoje pochodzenie czy status materialny.”

Manuela Pliżga-Jonarska, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Współorganizatorzy podsumowania:

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu.

Program wydarzenia:
Wręczenie podziękowania szkołom, które wzięły udział w projekcie, sadzenie róż pokoju, rozmowa z zaproszonymi gośćmi, pokaz kuchni irackiej wraz z degustacją, warsztaty dla młodzieży (cyberbulling, mowa nienawiści), loteria fantowa, stoiska informacyjne organizacji i instytucji.

W podsumowaniu Sztafety Szkół wzięły udział:

Straż Miejska Wrocławia

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarząd Zasobu Komunalnego

Wrocławskie Centrum Integracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundacja Dom Pokoju

Stowarzyszenie Doradcy Przyszłości

Fundacja WroOpenUp

Wydawnictwo Awerroes

Szkoły reprezentowane na podsumowaniu:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Liceum Ogólnokształcące Nr I

Liceum Ogólnokształcące Nr II

Liceum Ogólnokształcące Nr V

Liceum Ogólnokształcące Nr VI

Liceum Ogólnokształcące Nr VII

Liceum Ogólnokształcące Nr VIII

Liceum Ogólnokształcące Nr IX

Liceum Ogólnokształcące Nr X

Liceum Ogólnokształcące Nr XI

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 13

Gimnazjum nr 16

Gimnazjum nr 18

Gimnazjum Nr 21

Gimnazjum Nr 25

Gimnazjum Nr 28

Gimnazjum Nr 29

Gimnazjum Nr 31

Gimnazjum Nr 54