• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Stop Mowie Nienawiści

Działania WCRS nagrodzone przez Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach

Projekt „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego został wybrany jako dobra praktyka w konkursie zorganizowanym w ramach europejskiego projektu Just & Safer Cities for All prowadzonego przez Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security, EFUS).

Relacja z podsumowania dwóch lat projektu miejskiego „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”

Podsumowanie Sztafety Szkół – Stop Mowie Nienawiści

„Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”– to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka. Sztafeta to autorski projekt Miasta Wrocław. Wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej, nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Do tej pory w Sztafecie udział wzięły 20 wrocławskie szkoły (gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

STOP MOWIE NIENAWIŚCI

banery_www2

Mową nienawiści może być każda wypowiedź, która ze względu na swoją treść, kontekst , formę, intencję lub cel propaguje czy usprawiedliwia nienawiść wynikającą z uprzedzeń rasowych, ksenofobii, antysemityzmu czy innego rodzaju nietolerancji. Wypowiedź należy rozumieć bardzo szeroko – jako słowo mówione, pisane, a nawet komunikację pozawerbalną – na przykład obraźliwe gesty.

Stop Mowie Nienawiści – zgłoś nam mowę nienawiści w Twoim najbliższym otoczeniu!

baner_mur_nowy

Mowa nienawiści jest zjawiskiem, które dostrzegamy w naszym mieście, także w swoim najbliższym otoczeniu. Napisy na murach, przystankach, elewacjach budynków rażą w przestrzeni publicznej.

Pisanie obraźliwych haseł, w których przejawia się nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, albo które stanowią zniewagę z uwagi na przynależność rasową, etniczną, religijną i narodowościową, oznaczają w myśl polskiego prawa popełnienie przestępstwa. Są szkodliwe społecznie, wykluczają i mają na celu podzielenie lokalnej społeczności na ludzi lepszych i gorszych. Mogą dotykać każdego z nas, być wymierzone wobec członków naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów czy znajomych z pracy.

Możemy mijać je obojętnie i odczuć ich zło, dopiero kiedy sami znajdziemy się w podobnej sytuacji marginalizacji i wykluczenia lub poczujemy, że ich wymowa bezpośrednio zraniła kogoś znajomego.

Możemy temu jednak zapobiec. Najgorszą reakcją jest obojętność, mijanie przejawów nienawiści, tak jakby nie dało się już z nimi nic zrobić, tak jakby na zawsze miały już być częścią krajobrazu naszego miasta, osiedla i ulicy.

Napisy te nie muszą jednak szpecić naszego otoczenia. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego na zlecenie Gminy Wrocław prowadzi miejską kampanię „Stop Mowie Nienawiści”. Jeśli chcesz, żeby napis zniknął – zareaguj. Skontaktuj się z nami dołączając zdjęcie symbolu/napisu oraz opis dokładnej lokalizacji, a my będziemy dążyć do jego usunięcia.

Zgłoś na: stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl

Szkolenie „Symbolika Mowy Nienawiści”

baner_szkolenie_3

 

Szkolenie „Symbolika Mowy Nienawiści”

Tematyka:

– ukryta symbolika mowy nienawiści

– sposoby reagowania

– aspekty prawne i psychologiczne mowy nienawiści

– prezentacja systemu usuwania symboli mowy nienawiści we Wrocławiu

– zasady współpracy w ramach projektu miejskiego Stop Mowie Nienawiści (geneza, plany rozwoju)

Mowa nienawiści to agresja złożona z różnych zjawisk – rasizmu, nietolerancji, dyskryminacji, etc. To nawoływanie do nienawiści, groźby, poniżanie drugiego człowieka. Z punktu widzenia prawa podlega karze grzywny bądź pozbawienia wolności.

Takie szkolenie możesz bezpłatnie zamówić do swojej firmy, instytucji, placówki, itp.

 

Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści

baner_dlon

 

Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści – projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów i pedagogów, prowadzony we wrocławskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji. Sztafeta wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”.

W każdej następnej, nominowanej placówce podpisywana jest Deklaracja Stop Mowie Nienawiści, odbywa się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji i złotego wałka następnej placówce oraz warsztat antydyskryminacyjny dla reprezentacji uczniów.

W ramach projektu przekazywany jest tzw. złoty wałek – symbolizuje narzędzie służące do zamalowywania mowy nienawiści. 

Mowa nienawiści boli, jest zła, może prowadzić do określonych zachowań i dyskryminacji. Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl.