• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Program Integracji i Edukacji Międzykulturowej Wrocław 2016

Program Integracji i Edukacji Międzykulturowej Wrocław 2016

Celem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych jest:

 • promocja postawy otwartości i akceptacji wobec drugiego człowieka niezależnie od jego odmienności kulturowej,
 • rozwój umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych,
 • zapobieganie przemocy wynikającej z uprzedzeń i kształtowanie umiejętności reagowania na nią.

Udział w programie biorą:

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne Return z projektem „Mój i Twój Wrocław”
 • Towarzystwo Kultury Czynnej  z projektem „Dialog wartości”
 • Fundacja EkoRozwoju z projektem „Każdy Inny, Wszyscy Równi – Zajęcia Edukacyjne w Ekocentrum Wrocław”
 • Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury Progressio z projektem „VII Przegląd Kultury Światowej”
 • Fundacja Dom Pokoju z projektami: „Akademia kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multilikatorów”, „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” oraz Turniejem Gry Wielokulturowej
 • Stowarzyszenie Semper Avanti z projektem „Kurs różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3”
 • Stowarzyszenie Diversja z projektem „Żywa Biblioteka”
 • Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja z projektem spotkań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalno-integracyjnych
 • Stowarzyszenie Kultury Teatralnej “Pieśń Kozła” i Stowarzyszenie Żółty Parasol z projektem „Akademia Dzieci Świata”

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie edukacyjnym: Wrocławianin Kompetentny Międzykulturowo 2017 – SĄSIAD #nieOBCY

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu z zakresu edukacji międzykulturowej. W ramach projektu organizowane są szkolenia skierowane do nauczycieli przedszkoli oraz szkół wszystkich szczebli. Więcej informacji na stronie organizatora www.wroclaw-swm.pl w zakładce SĄSIAD #nieOBCY. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław dzięki czemu udział w nim jest bezpłatny dla uczestników. 

 
Więcej

Konkurs dla wrocławskich szkół „Homo Viator. Wszyscy jesteśmy migrantami i migrantkami.”

Urząd Miejski Wrocławia i Fundacja Dom Pokoju we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, zaprasza do udziału w konkursie dla uczniów i uczennic wrocławskich szkół pt. „Homo viator. Wszyscy jesteśmy migrantami i migrantkami”. Konkurs jest częścią projektu pn. “PILOTAŻOWY PROGRAM NA RZECZ ROMÓW RUMUŃSKICH – MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA – II ETAP”.

Więcej


Program integracji i edukacji międzykulturowej we Wrocławiu 2017

W tegorocznym miejskim konkursie ofert dotyczącym edukacji międzykulturowej udział wzięło 10 organizacji. Z przyczyn formalnych zostało odrzuconych 5 ofert. Ostatecznie 3 oferty otrzymały dofinansowanie:

 1. Fundacja Ekorozwoju - "Każdy inny - wszyscy równi. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław."
 2. Oferta wspólna Stowarzyszenie "Żółty Parasol" i Stowarzyszenia Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła" - "Akademia Dzieci Świata we Wrocławiu 2017"
 3. Stowarzyszenie Instytut Studiów Nad Islamem - "Program integracji i edukacji międzykuturowej we Wrocławiu 2017. Program edukacyjno-kulturalny: Ex Oriente Lux"
Więcej

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe - Ex Oriente Lux

Projekt 'Ex Oriente Lux' jest odpowiedzią na coraz silniejszą potrzebę poszerzania wśród mieszkańców Wrocławia, wiedzy o kulturze i religii muzułmańskiej. Problemy uchodźcze sprawiają, że coraz częściej zadajemy sobie pytania o islam, jego obecność wśród nas, jego wpływ na nasze życie i przyszłość. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe wychodzi na przeciwko tym potrzebom dążąc do przełamywania stereotypów, przybliżając postaci wrocławskich muzułmanów, ich działań, wielkich osiągnięć i historii. Nadzieją projektu jest integracja ze światem muzułmańskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych żyjących wśród obaw i niepewności związanych z kryzysem uchodźczym.
 

Więcej


Fundacja EkoRozwoju - „Każdy Inny, Wszyscy Równi – Zajęcia Edukacyjne w Ekocentrum Wrocław”

Zadanie „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW” to kampania edukacyjna, na którą będą się składać warsztaty edukacyjne oraz kampanie społeczne na terenie placówek edukacyjnych. Projekt skupia się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, przyczynach migracji, wzmacnianiu otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń. 

Więcej

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury Progressio - „VII Przegląd Kultury Światowej”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlicę środowiskową, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w VII Przeglądzie Kultury Światowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia.

Głównym celem przeglądu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy oraz popisy instrumentalne wyrażane za pomocą dowolnych środków artystycznych.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz komputerowo do 10 maja 2016 r. i przesłać na adres: info@progressio.pl.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa, a najlepsi nagrodę GRAND PRIX (liczy się oryginalność pomysłu). Zwycięzcy powtórzą swój pokaz 18 czerwca na Wyspie Słodowej podczas koncertu finałowego IX Festiwalu Kalejdoskopu Kultur.

Więcej


Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN - „Mój i Twój Wrocław”

„Mój i Twój Wrocław”- happening promujący wielokulturowość

wydarzenie odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w Pawilonie Kultury, który mieści się w Parku Południowym. Wydarzenie będzie obfitowało w wiele ciekawych przedsięwzięć, jak np.: malowanie koszulek i toreb lnianych, tworzenie wspólnego obrazu tolerancji, czy choćby skosztowanie różnych potraw charakterystycznych dla danego regionu świata.

Podczas wydarzenia odbędzie się „Wielokulturowe Jam Session”, scena zostanie otwarta dla osób grających muzykę orientalną. Wrocławianie usłyszą muzykę, z która na co dzień  nie mają kontaktu. Zorganizowanie zostaną także stoiska kulturalno-edykacyjne. Osoby reprezentujące różne kultury, opowiedzą o swoich doświadczeniach z życia codziennego w naszym mieście, odpowiedzą również na pytania dotyczące regionów, z których pochodzą. Dla najmłodszych uczestników happeningu przewidujemy zabawy edukacyjne, puszczanie baniek mydlanych, balony z helem oraz różnego rodzaju gry i zabawy kulturowe charakterystyczne dla różnych państw.

Więcej


Towarzystwo Kultury Czynnej - "Dialog Wartości"

Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulować będą uczestników do ekspresji twórczej, część z nich będzie miała charakter animacyjny. "Dialog Wartości" ma charakter interdyscyplinarny, animacyjny i społeczny, kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie i realizowany będzie w okresie od lutego do grudnia 2016 r. 

Zajęcia rozwiną w uczestnikach umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych i społecznych. W programie projektu zaplanowana jest prezentacja spektakli lalkowych oraz warsztaty teatralne i literacko plastyczne skierowane do najmłodszych odbiorców zadania.

Spektakle dla dzieci są dopasowane tematycznie do potrzeb grupy i do idei projektu od edukacji międzykulturowej ( bajki z różnych stron świata) poprzez autorskie bajki terapeutyczne mówiące np. o złości, o niepełnosprawności i stosunku do niej, o biedzie, przyjaźni itp.

Więcej

Stowarzyszenie Diversja - „Żywa Biblioteka”

Żywa Biblioteka jest projektem edukacyjnym z obszaru edukacji międzykulturowej i praw człowieka, organizowanym przez Stowarzyszenie Diversja w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną - Mediateką.

Więcej

Fundacja Dom Pokoju - "Akademia kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli - multilikatorów", "Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej" oraz Turniej Gry Wielokulturowej

Projekt jest kontynuacją pilotażu z 2014 i 2015 r. realizowanego ze środków gminy Wrocław. Jego celem jest rozwijanie i uzupełnienie dotychczasowych metod i działań w ramach długofalowego programu edukacji i integracji wielokulturowej poprzez: 

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje międzykulturowe w ramach Akademii kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli - multiplikatorów. Projekt zakłada 4 cykle warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, trwające po 6 godzin.   
 • program "Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej" (realizowany z uczniami z 4 gimnazjów)
 • Turniej Gry Wielokulturowej, adresowanej do uczniów gimnazjum
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych w szkołach z udziałem obcokrajowców w ramach akcji "Fare Action Week" 
 • organizację seminarium podsumowującego dla dyrektorów i pracowników szkół.

Więcej


Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja - spotkania edukacyjne oraz wydarzenia kulturalno-integracyjne

Zadanie polegać będzie na kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy wśród mieszkańców Wrocławia m.in. spotkań edukacyjnych, wydarzeń kulturalno-integracyjnych mających na celu przełamywanie stereotypów myślenia, rozwój umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb konkretnych grup. Adresatem zadania są w szczególności dzieci i młodzież (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, domy dziecka) oraz dorośli (w tym studenci oraz rodzice, opiekunowie i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym).

Więcej

Stowarzyszenie Semper Avanti - „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3”

Zadanie publiczne pt. „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3” realizowane będzie w terminie  19.02. - 31.12.2016 r. Celem głównym zadania będzie rozbudzenie wrażliwości międzykulturowej oraz przełamywanie stereotypów wobec przedstawicieli odmiennych kultur. Pozwoli to na budowanie świadomego i otwartego społeczeństwa Wrocławia. Realizacja zadania polegać będzie na organizacji:

 1.  Wieczorów KulturowychMulticultural Language Cafe, którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Te spotkania pozwalające mieszkańcom Wrocławia (dorosłym, dzieciom, młodzieży) na poszerzenie wiedzy o kulturach Europy i świata będą realizowane w terminie 01.03.2016 - 15.12.2016 (z wyłączeniem lipca i sierpnia) - 7 miesięcy, prowadzone będą w formie Wieczorów Kulturowych ukazujących dziedzictwo kulturowe różnorodnych krajów Europy i świata (np. Włochy, Turcja, Francja, Armenia, Azerbejdżan).

  Niemiecki Wieczór Kulturowy odbędzie się 06.05.2016 o 19:15 w Klubie pod Kolumnami. 

  Więcej

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej “Pieśń Kozła” i Stowarzyszenie Żółty Parasol - Akademia Dzieci Świata

akademia dzieciOPIS

Akademia Dzieci Świata to projekt z zakresu edukacji kulturalnej i międzykulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z Wrocławia.

Akademia zakłada przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku 3 – 15 lat, jak również pozostałych mieszkańców Wrocławia:

 1. warsztatów z wielokulturowości, w których tematem przewodnim są różnice i podobieństwa między kulturami (ich normy, wartości, obyczaje, sposoby zachowania, artefakty i wytwory kultury); warsztaty te połączone są z zajęciami kreatywnymi, podczas których dzieci robią totem wielokulturowy będący symbolem przyjaźni ludzi ze wszystkich rejonów świata; warsztaty będą prowadzone przez trenera międzykulturowości – Magdalena Szymańską;

 1. warsztatów z międzykulturowości, w których tematem przewodnim jest szacunek dla różnorodności, empatia i dialog międzykulturowy (warsztaty te są kontynuacją warsztatów z punktu (a) i są organizowane dla grup, które uczestniczyły w warsztatach z punktu (a)); elementem integralnym warsztatów będą prace w podgrupach (gry i symulacje), których celem będzie wzrost kompetencji międzykulturowych., warsztaty będą prowadzone przez trenera międzykulturowości – Iwonę Stankovą przy asyście obcokrajowca;

Więcej