-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Wielokulturowi Wrocławianie

"Wielokulturowi wrocławianie" to miejski projekt, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną kulturę, osób dwukulturowych urodzonych we Wrocławiu, a także osób narażonych na wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku itd.

Każdy człowiek jest mikrokulturą, każdy jest reprezentantem jakiejś mniejszości, choć może nie zdawać sobie z tego sprawy. Chcemy pokazać, że funkcjonowanie w obszarze mniejszości nie powinno i nie musi wykluczać z funkcjonowania w większej wspólnocie, jaką są na przykład wrocławianie.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że osoby, które mijamy na ulicy, mogą nie być stąd, ale traktują Wrocław jak swój dom, albo wręcz przeciwnie - widzimy kogoś, kto nie wygląda jak osoba "stąd", a okazuje się, że jest zupełnie na odwrót.

Najważniejsze w wielokulturowości jest to, że choć różnimy się między sobą na pierwszy rzut oka, to jednak wszyscy jesteśmy tacy sami.

 

The "Multicultural Wroclaw" is a municipal project which goal is to present to the citizens of Wroclaw stories of foreigners living in Wroclaw, representatives of different cultures, bicultural people born in Wroclaw, as well as people at risk of exclusion because of their origin, race, religion, age etc.


Every person is a microculture, everyone is a representative of some minority, even if not aware of it. We want to show that belonging to a minority should not and does not have to exclude from a larger community for example Wroclawians.

We often do not realize that the people who we pass on the streets may not be from here, but treat Wroclaw as their home, or on the other hand, we see someone who does not look like a person from here, and it turns out that it’s exactly opposite.

The most important thing about multiculturalism is that even though we differ from each other at a first glance, we are all the same.

Organizator/ Organizer: Miasto Wrocław

 

Zdjęcia/ Pictures: Sylwia Paprzycka: www.sylwiapaprzycka.pl

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.